X
English
Malay

Polisi Keperibadian Tickled Media
(Last updated on 26th February 2021)

1. Gambaran menyeluruh

1.1 Polisi Keperibadian ini menerangkan amalan perlindungan data oleh Tickled Media Pte. Ltd. (“Tickled Media” atau “kami”). Tickled Media membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan kepada pengguna-pengguna di seluruh dunia dan adalah pengawal data maklumat anda. Polisi Keperibadian ini dipakai oleh semua laman web dan aplikasi mudah alih yang dimiliki dan dikendalikan kami ataupun rakan gabungan kami ahli di bawah pemilikan bersama atau di bawah kawalan bersama Tickled Media yang menghubungkannya ke Polisi Keperibadian ini (“Ahli-Ahli Gabungan“), dan perkhidmatan dalam talian dan luar talian yang berkaitan dengannya (termasuk halaman-halaman media sosial kami) (secara kolektif,”Perkhidmatan-Perkhidmatan”).

1.2 SILA BACA POLISI KEPERIBADIAN INI DENGAN TELITI UNTUK MEMAHAMI BAGAIMANA KAMI MENGENDALIKAN MAKLUMAT ANDA. JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN POLISI KEPERIBADIAN INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERSEBUT.

1.3 Kami berhak untuk mengubah Polisi Keperibadian ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami, dan perubahan-perubahan tersebut akan dikuatkuasakan terhadap anda jika anda masih mengakses dan menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami pada bila-bila masa selepas perubahan-perubahan tersebut disiarkan. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa dan terikat pada anda sekiranya anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa selepas perubahan-perubahan tersebut diterbitkan pada halaman ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Polisi Keperibadian yang telah diubah, sila berhenti dengan segera daripada menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut. Anda dikehendaki untuk mengunjungi halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda mengetahui syarat-syarat terkini untuk Polisi Keperibadian ini. Kami boleh melalui budi bicara kami memberitahu anda mengenai sebarang perubahan melalui cara selain daripada penerbitan pada halaman di sini. Pada ketikanya kami tidak memberitahu anda mengenai sebarang perubahan melalui cara lain, perubahan yang dibuat akan tetap dikuatkuasakan tanpa mengira apa-apa.

2. MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN KAMI DAN CARA-CARA KAMI MENGGUNAKANNYA

2.1 Kami memperolehi maklumat mengenai anda melalui kaedah-kaedah seperti yang disenaraikan di bawah semasa anda menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami. Maklumat yang kami kumpulkan dan tujuan kami menggunakannya adalah serba sedikit bergantung kepada tahap-tahap penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan tertentu oleh anda dan cara anda berinteraksi dengan Tickled Media. Jadual berikut menerangkan kategori-kategori maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda:

Kategori-Kategori Maklumat yang Dikumpulkan

Maklumat identiti, pengenalan dan maklumat pendaftaran akaun, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alias, alamat e-mel, alamat pos, nombor telefon, alamat peranti tanpa wayar, nama pengguna akaun atau nama skrin dan kata laluan

Maklumat demografik dan statistik, termasuk tetapi tidak terhad kepada jantina, keminatan, maklumat gaya hidup, dan hobi

Maklumat kewangan dan transaksi, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat penghantaran, nombor kad kredit atau debit, nombor pengesahan, dan tarikh luput, dan maklumat berkenaan transaksi dan pembelian-pembelian anda dengan kami

Kandungan yang dihasilkan oleh pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada gambar-gambar, video-video, audio, maklumat mengenai acara-acara anda, sebarang maklumat yang anda mengemukakan di forum Tickled Media atau papan mesej atau aplikasi mudah alih, maklum balas yang anda tinggalkan untuk penjual, dan maklum balas atau testimoni-testimoni yang anda membekalkan mengenai Perkhidmatan-Perkhidmatan kami

Maklumat Perkhidmatan Pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pertanyaan-pertanyaan dan mesej-mesej lain yang anda sampaikan kepada kami secara langsung melalui borang dalam talian, melalui e-mel, melalui telefon, atau melalui pos; dan ringkasan-ringkasan atau rakaman-rakaman suara interaksi anda antara dengan pegawai perkhidmatan pelanggan

Komunikasi dengan penjual-penjual dan rakan kongsi dalam acara, termasuk tetapi tidak terhad kepada mesej-mesej dan panggilan-panggilan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan kepada penjual-penual dan rakan kongsi pengiklanan, dan maklumat yang dapat dipetik daripada mesej tersebut seperti tarikh/masa komunikasi tersebut, nombor asal, nombor penerima, tempoh panggilan, dan lokasi anda seperti yang ditentukan oleh kod kawasan anda

Penyelidikan, tinjauan, atau maklumat undian, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketikanya anda mengambil bahagian dalam sesebuah tinjauan atau pertandingan, kami mengumpul maklumat yang diperlukan untuk anda mengambil bahagian (seperti maklumat nombor telefon), dan untuk menunaikan hadiah anda

Maklumat peranti dan pengecam-pengecam, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat IP; jenis pelayar (browser) dan bahasa; sistem operasi; jenis platform; jenis peranti; ciri-ciri perisian (software) dan perkakasan (hardware); dan peranti, pengiklanan, dan aplikasi pengecam-pengecam yang unik

Sambungan dan penggunaan data, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat mengenai fail yang anda memuat turun, nama domain, halaman arahan (landing page), aktiviti melayari, kandungan atau iklan yang dilihat dan diklik, tarikh-tarikh dan masa-masa akses, halaman-halaman yang dilihat, borang-borang yang anda lengkapkan sepenuhnya atau separanya, carian-carian istilah, fail-fail yang dimuat naik atau dimuat turun, sama ada anda membuka e-mel dan interaksi anda dengan kandungan e-mel tersebut, masa akses, log-log ralat (error logs), dan maklumat lain yang serupa

Geolokasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada bandar, negeri, negara, dan poskod yang berkaitan dengan alamat IP anda atau diperoleh melalui triangulasi Wi-Fi; dan, dengan kebenaran anda selaras dengan penetapan (settings) peranti mudah alih anda, dan maklumat geolokasi yang tepat daripada fungsi berasaskan fungsi GPS pada peranti mudah alih anda

Maklumat media sosial, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketikanya anda mengakses Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut melalui sambungan atau log masuk pihak ketiga, kami boleh mempunyai akses terhadap maklumat yang anda berikan kepada rangkaian sosial tersebut merangkumi nama anda, alamat e-mel, senarai rakan-rakan, gambar, jantina, lokasi, dan bandar semasa; dan maklumat yang anda berikan kepada kami secara langsung melalui halaman kami di platform rangkaian sosial dan blog (seperti, Facebook, Instagram, Snapchat, WordPress, dan Twitter)

Maklumat sensitif seperti data mengenai Kesihatan, Perubatan, Konsepsi, Kitaran Haid, Kehamilan, dan tahap aktiviti seksual anda.

Maklumat lain, seperti, apa-apa maklumat yang diberikan oleh anda secara langsung kepada Tickled Media sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatantersebut oleh anda

2.2 Anda memberi kebenaran kepada kami untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang tertera di atas daripada anda secara langsung atau tidak langsung, atau melalui sumber-sumber berikut:

 1. Pengguna-pengguna lain yang memberikan maklumat mengenai anda berkaitan dengan acara atau profil mereka;
 2. Penjual semula data pengguna;
 3. Rekod pangkalan data awam;
 4. Persidangan-persidangan dan acara-acara lain;
 5. Ahli-Ahli Gabungan kami;
 6. Rangkaian-rangkaian media sosial, selaras dengan pilihan keperibadian anda terhadap perkhidmatan tersebut;
 7. Pemprosesan pembayaran daripada pihak ketiga yang mengumpulkan maklumat bagi pihak kami dan sesiapa yang mempunyai hubungan yang bebas dengan anda;
 8. Pembekal-pembekal dan penjual-penjual pihak ketiga;
 9. Penjual acara yang anda berkomunikasi;
 10. Rakan-rakan tinjauan atau undian;
 11. Penyelidik-penyelidik dan penganalisis-penganalisis;
 12. Pembekal-pembekal iklan;
 13. Pemberi-pemberi analisis; dan
 14. Cookies dan teknologi penjejakan.

2.3 Carta berikut memberikan maklumat tambahan mengenai tujuan-tujuan dan asas-asas perundangan dalam mengumpulkan dan menggunakan maklumat anda.

Tujuan-Tujuan Penggunaan

Asas yang sah

Berkomunikasi dengan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Membalas permintaan anda untuk maklumat dan membekalkan perkhidmatan pelanggan dan sokongan teknikal yang lebih berkesan dan cekap kepada anda
 • Memberi anda maklumat transaksi yang terkini dan maklumat mengenai Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut (sebagai contohnya, memberitahu anda tentang pengemaskinian-pengemaskinian yang dibuat kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, maklumat mengenai akaun anda, atau maklumat mengenai transaksi e-dagang yang dilakukan oleh anda di dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut)
 • Selaras dengan syarat-syarat perundangan yang terpakai, menghubungi anda melalui e-mel, surat kiriman pos, telefon, atau SMS mengenai produk Tickled Media dan pihak ketiga, perkhidmatan, tinjauan, promosi, acara-acara khas dan perkara-perkara lain yang menurut kami mungkin akan menarik perhatian anda
 1. Perlaksanaan sesebuah kontrak dengan anda
 2. Keperluan untuk kepentingan-kepentingan sah kami (untuk mengkaji bagaimana para pelanggan menggunakan produk/perkhidmatan kami, untuk memajukan produk-produk/perkhidmatan-perkhidmatan tersebut, untuk mengembangkan perniagaan kami dan untuk memaklumkan strategi pemasaran kami)

Membekalkan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Memproses dan memenuhi transaksi-transaksi anda
 • Membantu anda dalam menghantar atau meminta sebut harga daripada penjual
 • Membekalkankan ciri-ciri komuniti dan pengeposan kandungan anda, termasuk mana-mana testimoni-testimoni yang diberikan oleh anda
 • Membekalkan alat-alat analitik yang berkaitan dengan kesihatan, konsepsi, kitaran haid dan status kehamilan untuk anda
 • Melibatkan diri dalam analisis, penyelidikan, dan laporan untuk lebih memahami bagaimana anda boleh menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, supaya kami dapat memperbaikinya
 • Mengendalikan penyertaan ke dalam pertandingan, promosi, atau tinjauan
 • Menghantar komunikasi yang diminta oleh anda dan bagi pihak anda, misalannya seperti jika anda meminta untuk menghubungkan profil anda dengan seseorang ahli keluarga atau rakan atau menghantar satu “tell-a-friend” atau mesej kepada penjual
 • Memahami dan menyelesaikan kerosakan aplikasi dan isu-isu lain yang dilaporkan
 1. Perlaksanaan sesebuah kontrak dengan anda
 2. Keperluan untuk kepentingan-kepentingan sah kami (untuk mengkaji bagaimana para pelanggan menggunakan produk/perkhidmatan kami, untuk memajukan dan mengembangkan perniagaan kami)

Peribadikan pengalaman anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Mengubah suai pengiklanan dan kandungan yang terdapat pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut berdasarkan aktiviti-aktiviti dan minat anda
 • Mencipta dan mengemas kini segmen-segmen penonton yang dapat digunakan untuk pengiklanan dan pemasaran yang disasarkan pada Perkhidmatan, perkhidmatan dan platform pihak ketiga, dan aplikasi-aplikasi telefon mudah alih
 • Mencipta profil-profil tentang anda, termasuk penambahan dan penggabungan maklumat yang kami perolehi daripada pihak-pihak ketiga, yang boleh digunakan untuk tujuan analisis-analisis, pemasaran, dan pengiklanan
 • Menghantar kepada anda buletin yang diperibadikan, tinjauan, dan maklumat mengenai produk-produk, perkhidmatan dan promosi yang ditawarkan kami, rakan kongsi kami, dan organisasi-organisasi yang lain yang bekerjasama dengan kami
 • Keperluan untuk kepentingan sah kami (untuk mengkaji bagaimana para pelanggan menggunakan produk/perkhidmatan kami, untuk memajukan produk/perkhidmatan tersebut, untuk mengembangkan perniagaan kami dan untuk memaklumkan strategi pemasaran kami)

Menjamin Perkhidmatan-Perkhidmatan dan pengguna-pengguna kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Memantau, mencegah, dan mengesan penipuan, dengan mengesahkan identiti anda
 • Memerangi spam atau risiko malware atau keselamatan lain
 • Memantau, menguatkuasakan, dan meningkatkan keselamatan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami
 1. Keperluan untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 2. Keperluan untuk kepentingan sah kami (untuk menjalankan perniagaan kami, untuk pemberian perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mencegah penipuan)

Pengesanan dan pencegahan penipuan, mempertahankan hak undang-undang kami dan untuk pematuhan undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Mematuhi prosedur-prosedur, undang-undang, dan regulasi-regulasi yang terpakai di mana ia adalah diperlukan untuk kepentingan-kepentingan sah kami atau kepentingan-kepentingan sah orang lain
 • Menubuhkan, menjalankan, atau mempertahankan hak undang-undang kami di mana ia diperlukan untuk kepentingan-kepentingan sah kami atau kepentingan-kepentingan sah orang lain (sebagai contohnya, untuk menguatkuasakan pematuhan dengan Syarat-syarat Penggunaan kami, Polisi Keperibadian, atau untuk melindungi Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, para pengguna, atau orang-orang lain)
 1. Keperluan untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 2. Keperluan untuk kepentingan-kepentingan sah kami (untuk menjalankan perniagaan kami, untuk pemberian perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mencegah penipuan dan dalam konteks penyusunan semula perniagaan atau latihan penyusunan semula organisasi atau kumpulan)

2.4 Maklumat yang Digabungkan. Bagi tujuan-tujuan yang telah dibincangkan di dalam Polisi Keperibadian ini, kami boleh menggabungkan maklumat yang dikumpulkan kami melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut dengan maklumat yang diterima kami daripada sumber-sumber lain, baik dalam talian dan di luar talian, dan menggunakan maklumat digabungkan tersebut selaras dengan Polisi Keperibadian ini.

2.5 Tawaran promosi daripada kami. Kami boleh menggunakan identiti anda, kenalan anda, data teknikal anda, data penggunaan anda dan data profil anda untuk membentuk satu pandangan mengenai apa-apa yang kami rasa mungkin anda mahukan atau perlukan, atau apa-apa yang mungkin menarik bagi anda. Ini adalah cara bagaimana kami menentukan produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan dan tawaran-tawaran yang mungkin relevan bagi anda (kami memanggil ini pemasaran). Anda akan menerima komunikasi-komunikasi pemasaran daripada kami sekiranya anda telah memohon maklumat daripada kami atau membeli barangan-barang atau perkhidmatan daripada kami dan anda belum memilih untuk tidak menerima pemasaran tersebut.

2.6 Perubahan tujuan. Anda selanjutnya bersetuju bahawa kami juga boleh sewajarnya mempertimbangkan bahawa kami perlu menggunakan data anda untuk alasan yang lain dan alasan tersebut adalah selaras dengan tujuan asal.

3. MAKLUMAT MENGENAI INDIVIDU-INDIVIDU LAIN

Semasa anda menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, anda mungkin memberikan maklumat mengenai individu-individu lain kepada kami. Sebagai contohnya, anda mungkin memuat naik foto ahli-ahli keluarga anda kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan kami. Pada ketikanya anda memberi kami maklumat mengenai individu-individu lain, anda menjamin kepada kami bahawa anda telah mendapat persetujuan mereka untuk kami mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Polisi Keperibadian ini (kami akan mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan data mereka dengan cara yang sama dan untuk tujuan yang sama seperti yang kami kumpulkan, gunakan dan dedahkan maklumat anda sendiri).

4. COOKIES DAN ANALITIK DALAM TALIAN

4.1 Kami menggunakan pelbagai jenis alat penjejakan dalam talian dan perkakasan analitik (sebagai contohnya, cookies, flash cookies, pixel tags, dan HTML5) untuk menerima dan menganalisa maklumat apabila anda menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut. Tambahan kepada tujuan-tujuan pengumpulan yang diterangkan di atas, teknologi-teknologi ini membenarkan kami untuk menawarkan anda satu pengalaman yang disesuaikan kepada anda pada masa hadapan dengan memahami dan mengingati pelayaran internet dan pilihan penggunaan anda.

4.2 Kami juga mungkin akan menggunakan perkhidmatan analitik web pihak ketiga pada Perkhidmatan-Perkhidmatan kami untuk mengumpulkan dan menganalisis maklumat yang termasuk tetapi tidak terhad kepada segala maklumat yang dibekalkan oleh anda kepada kami yang telah dikumpulkan melalui teknologi-teknologi ini bagi membantu kami dalam pengauditan, penyelidikan, atau laporan; pencegahan penipuan; dan membekalkan ciri-ciri tertentu kepada anda. Jenis-jenis alat penjejakan dan analitik yang digunakan kami dan pemberi perkhidmatan kami untuk tujuan-tujuan ini adalah:

 1. “Cookies” adalah fail-fail teks kecil yang disimpan di komputer atau peranti anda untuk mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami oleh anda. Cookies mungkin akan membantu kami mengenali anda sebagai pengguna yang sama yang menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami pada masa lalu, dan mengaitkan penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan anda dengan maklumat lain yang kami ada mengenai anda. Cookies juga dapat digunakan untuk menambahbaikkan pengalaman anda di Perkhidmatan-Perkhidmatan (misalnya, dengan menyimpan nama pengguna anda) dan/atau untuk mengumpulkan penggunaan umum dan maklumat statistik yang digabungkan. Sebilangan besar jenis pelayar (browser) boleh diatur untuk mengesan cookies dan memberi anda peluang untuk menolaknya, tetapi menolak cookies mungkin, dalam beberapa kes, mengehadkan penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami atau ciri-ciri oleh anda. Sila dimaklumkan bahawa dengan menyekat, mematikan, atau mengurusi mana-mana atau semua cookies, anda mungkin tidak mempunyai akses atas ciri-ciri atau penawaran Perkhidmatan-Perkhidmatan tertentu.
 2. “Local shared objects,” atau “flash cookies,” dapat disimpan di komputer atau peranti anda menggunakan satu pemain media atau perisian lain. Local shared objects sebanyak serupa beroperasi seperti cookies, tetapi tidak dapat diuruskan dengan cara yang sama. Bergantung kepada cara local shared objects diaktifkan di komputer atau peranti anda, anda mungkin dapat menguruskannya menggunakan tetapan perisian.
 3. Pixel tag” (juga dikenali sebagai “Clear GIF” atau “web beacon”) yang merupakan gambar kecil – biasanya hanya satu piksel – yang boleh diletakkan pada laman web atau dalam komunikasi-komunikasi elektronik kami kepada anda untuk membantu kami mengukur keberkesanan kandungan kami, sebagai contoh, mengira bilangan individu yang mengunjungi kami dalam talian atau mengesahkan sama ada anda telah membuka salah satu e-mel kami atau melihat salah satu laman web kami.
 4. HTML5” (bahasa beberapa laman web dikodkan seperti laman web mudah alih) dapat digunakan untuk menyimpan maklumat di komputer atau peranti anda mengenai penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan oleh anda sehingga kami dapat memperbaiki dan menyesuaikannya untuk anda.

5. PENGIKLANAN DALAM TALIAN

5.1 Gambaran Keseluruhan Pengiklanan Dalam Talian

 1. Perkhidmatan-Perkhidmatan ini boleh mengintegrasikan teknologi pengiklanan pihak ketiga yang membolehkan penyampaian kandungan yang relevan dan pengiklanan pada Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, serta di laman-laman web yang lain yang dilawati oleh anda dan aplikasi-aplikasi yang lain yang digunakan oleh anda. Iklan mungkin berdasarkan pelbagai faktor seperti kandungan halaman yang anda lawati, carian anda, data demografi, kandungan yang dihasilkan oleh pengguna dan maklumat-maklumat lain yang dikumpulkan kami daripada anda. Iklan-iklan ini mungkin berdasarkan aktiviti semasa anda atau aktiviti anda dari semasa ke semasa dan di laman web dan perkhidmatan dalam talian yang lain dan mungkin disesuaikan dengan minat anda.
 2. Pihak ketiga, yang produk atau perkhidmatannya dapat diakses atau diiklankan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, juga dapat meletakkan cookies atau teknologi penjejakan yang lain pada komputer, telefon bimbit, atau peranti-peranti lain bagi mengumpulkan maklumat mengenai anda seperti yang telahpun dibincangkan di atas. Kami turut membenarkan pihak ketiga yang lain (seperti rangkaian dan server iklan seperti Google dan lain-lain) untuk menyiarkan iklan yang disesuaikan untuk anda di Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, laman-laman web yang lain, dan dalam aplikasi-aplikasi yang lain, dan untuk mengakses cookies mereka sendiri atau teknologi penjejakan yang lain di komputer, telefon bimbit, atau peranti-peranti yang lain yang digunakan oleh anda untuk mengakses Perkhidmatan-Perkhidmatan kami. Kadang-kala, kami memberikan maklumat mengenai pelanggan kami (seperti alamat e-mel) kepada pemberi perkhidmatan, yang mungkin akan “memadankan” maklumat ini dalam bentuk yang dielakkan pengenalpastian (de-identified) dengan cookies (atau pengecam iklan peranti mudah alih) dan ID hakmilik lain, untuk memberi anda iklan yang lebih relevan semasa anda melayari laman-laman web dan aplikasi mudah alih yang lain.
 3. Kami tidak mempunyai akses kepada, dan Polisi Keperibadian ini juga tidak mentadbir, penggunaan cookies atau teknologi penjejakan lain yang mungkin diletakkan pada peranti anda yang digunakan oleh anda untuk mengakses Perkhidmatan-Perkhidmatan ini oleh pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan pengiklanan pelayar yang disesuaikan dan bagaimana anda boleh mengawal cookies secara am daripada dimasukkan ke dalam komputer anda untuk menyampaikan pengiklanan yang disesuaikan, anda boleh melawat Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, Digital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out link, ataupun Your Online Choices supaya memilih untuk tidak menerima iklan yang disesuaikan daripada syarikat- syarikat yang mengambil bahagian dalam program tersebut. Untuk memilih keluar dari Google Analytics untuk iklan paparan atau menyesuaikan iklan rangkaian paparan Google, kunjungi laman Google Ads Settings page. Kami tidak mengawal pautan pilih keluar ini atau sama ada mana-mana syarikat tertentu memilih untuk menyertai program pilih keluar ini. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pilihan yang dibuat oleh anda dalam menggunakan mekanisme-mekanisme ini atau ketersediaan berterusan atau ketepatan mekanisme-mekanisme ini.
 4. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya anda menggunakan pilihan pilih keluar seperti yang telah dinyatakan di atas, anda masih akan melihat pengiklanan ketika anda menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, tetapi ia tidak akan disesuaikan kepada anda berdasarkan tingkah laku dalam talian anda dari semasa ke semasa.

5.2 Pengiklanan Mudah Alih

 1. Apabila anda menggunakan aplikasi mudah alih daripada Tickled Media atau lain-lain, anda juga boleh menerima iklan dalam aplikasi yang disesuaikan dengan anda. Kami mungkin akan menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan pada aplikasi mudah alih atau untuk analisis aplikasi mudah alih. Setiap sistem operasi, iOS untuk telefon Apple, Android untuk peranti Android dan Windows untuk peranti Microsoft memberikan arahannya yang tersendiri tentang cara-cara menghalang penyiaran iklan dalam aplikasi yang disesuaikan. Kami tidak mengawal cara bagaimana pengendali platform yang berkenaan membolehkan anda mengawal penerimaan iklan dalam aplikasi yang disesuaikan; justeru, anda perlu menghubungi pembekal platform untuk maklumat lanjut mengenai pilihan keluar untuk tidak menerima iklan dalam aplikasi yang disesuaikan.
 2. Anda boleh melihat bahan-bahan sokongan dan/atau tetapan peranti untuk sistem operasi masing-masing untuk tidak menerima iklan dalam aplikasi yang disesuaikan.

5.3 Notis Berkenaan Jangan Jejak (Do Not Track)

Jangan Jejak (“DNT”) merupakan keutamaan keperibadian yang boleh ditetapkan oleh pengguna-pengguna dalam pelayar-pelayar web tertentu. Kami adalah komited dalam memberikan pilihan-pilihan yang bermakna kepada anda mengenai maklumat yang dikumpulkan di laman web kami untuk tujuan pengiklanan dan analisis dalam talian, dan itulah sebab mengapa kami mengarahkan anda ke pelbagai mekanisme pilih keluar seperti yang telah disenaraikan di atas. Namun begitu, kami tidak mengiktiraf atau membalas isyarat-isyarat DNT yang dimulakan oleh pelayar. Untuk ketahui lebih lanjut tentang DNT , sila klik sini.

6. BAGAIMANA KAMI MENGKONGSIKAN DAN MENDEDAHKAN MAKLUMAT ANDA

Tickled Media akan berkongsi maklumat yang dikumpulkan daripada dan mengenai anda seperti yang telah dibincangkan di atas untuk pelbagai tujuan perniagaan. Carta di bawah menerangkan kategori-kategori pihak ketiga kami mungkin akan kongsikan maklumat anda kepada, dan sebab-sebab mengapa kami berbuat demikian.

Pihak-Pihak Ketiga yang mana kami berkongsi maklumat dengan dan sebab-sebab

Ahli-Ahli Gabungan kami. Kami mungkin akan berkongsi maklumat yang dikumpulkan kami dengan kumpulan syarikat-syarikat Tickled Media untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan kepada anda, memastikan tahap perkhidmatan yang konsisten merangkumi produk-produk dan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, dan menambahbaikkan produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, dan pengalaman pelanggan anda.

Pemberi-Pemberi Perkhidmatan yang Melaksanakan Perkhidmatan-Perkhidmatan bagi Pihak Kami. Kami mungkin akan berkongsi maklumat dengan pemberi-pemberi perkhidmatan, termasuk bil dan pemprosesan pembayaran, penjualan-penjualan, pemasaran, pengiklanan, analisis data dan pandangan, penyelidikan, sokongan teknikal dan perkhidmatan pelanggan, penghantaran dan pengabulan, penyimpanan data, keselamatan, pencegahan penipuan, dan pemberi-pemberi perkhidmatan perundangan.

Individu-Individu, Perkhidmatan-Perkhidmatan dan Penjual-Penjual lain atas Permintaan Anda. Kami akan berkongsi maklumat anda dengan individu-individu dan perkhidmatan-perkhidmatan lain di atas permintaan anda. Sebagai contoh, sekiranya anda berkomunikasi dengan seseorang penjual yang anda berhubung dengan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, kami mungkin akan berkongsi maklumat, dan juga kandungan-kandungan mesej anda, supaya penjual itu dapat menghubungi anda menurut polisi keperibadian penjual tersebut dan perjanjian undang-undang yang berkenaan.

Rakan-Rakan Kongsi Pihak Ketiga bagi Tujuan-Tujuan Pemasaran. Kami mungkin akan mengkongsikan maklumat anda dengan rakan-rakan kongsi yang tawarannya mungkin akan menarik minat anda. Contohnya, sekiranya anda menyertai program pendaftaran, atau mendaftar untuk beberapa pilihan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami yang khusus, kami mungkin akan berkongsi maklumat dengan Ahli-Ahli Gabungan kami dan pihak-pihak ketiga yang lain (organisasi-organisasi yang tawaran-tawarannya mungkin akan menarik minat anda, peruncit-peruncit, peserta-peserta program lain, atau pihak ketiga yang lain) untuk tujuan-tujuan pemasaran mereka dan lain-lain.

Rakan-Rakan Kongsi Pihak Ketiga untuk Membekalkan Produk-Produk dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Berjenama Bersama. Dalam sesetengah kes, kami mungkin akan berkongsi maklumat dengan rakan-rakan kongsi pihak ketiga untuk membekalkan produk atau perkhidmatan berjenama bersama, dan ini termasuk petandingan-pertandingan dan aktiviti-aktiviti bersama. Sebagai contoh, sekiranya anda memilih untuk berinteraksi dengan produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan berjenama bersama tersebut dengan menggunakan maklumat akaun anda dengan kami, kami mungkin akan berkongsi maklumat akaun anda dengan pihak-pihak ketiga seperti yang diperlukan untuk membekalkan produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan berjenama bersama yang diminta oleh anda, termasuk apa-apa maklumat yang diperlukan untuk mengabuli hadiah pertandingan.

Pihak-Pihak Ketiga bagi Tujuan-Tujuan Undang-undang. Dengan menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh mengakses, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpulkan kami dan mengekalkan maklumat tersebut tentang anda sekiranya dikehendaki oleh undang-undang atau dengan niat baik bahawa akses, pengekalan atau pendedahan tersebut adalah bermunasabah perlunya untuk: (a) mematuhi proses undang-undang atau penyiasatan regulasi (seperti sepina (subpoena) atau perintah mahkamah); (b) menguatkuasakan Terma-Terma Penggunaan Umum kami, Polisi Keperibadian ini, atau kontrak-kontrak lain dengan anda, termasuk penyiasatan kemungkinan adanya sebarang pelanggaran; (c) bertindak balas terhadap apa-apa tuntutan bahawa terdapat kandungan yang melanggar hak pihak ketiga; dan/atau (d) melindungi hak-hak, harta atau keselamatan peribadi Tickled Media, ejen-ejennya dan Ahli-Ahli Gabungannya, para pengguna dan/atau orang awam. Ini termasuk penukaran maklumat dengan syarikat-syarikat lain dan organisasi-organisasi lain untuk perlindungan penipuan, dan pencegahan spam/malware, dan tujuan-tujuan seumpamanya.

Pihak-Pihak Ketiga dalam Transaksi Perniagaan. Kami mungkin akan mendedahkan atau memindahkan maklumat yang berkaitan dengan transaksi korporat, termasuk sebagai contohnya penggabungan, pelaburan, pengambilan, penyusunan semula, penyatuan, kebankrapan, pembubaran, atau penjualan sesetengah atau kesemua aset kami.

Pengiklan-Pengiklan Dalam Talian Pihak Ketiga dan Rangkaian-Rangkaian Iklan. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bahagian “Pengiklanan Dalam Talian” di atas, Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut mungkin boleh mengintegrasikan teknologi pengiklanan pihak ketiga yang membolehkan penyampaian kandungan dan pengiklanan yang relevan pada Perkhidmatan-Perkhidmatan, serta di laman-laman web lain yang dilawati oleh anda dan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan oleh anda, dan teknologi-teknologi ini akan mengumpulkan maklumat-maklumat tertentu daripada penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan oleh anda bagi membantu dalam menyampaikan iklan-iklan tersebut.

Pengguna-pengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan kami yang lain dan orang awam. Di mana anda menghantar kepada kami sebarang kandungan yang dihasilkan oleh pengguna, kami akan kongsikan kandungan tersebut dengan komuniti para pengguna. Kandungan itu juga mungkin boleh didapati secara terbuka di laman web atau ke mana-mana bahagian orang awam menggunakan aplikasi mudah alih. Selain itu, kami juga mungkin akan mendedahkan nama anda dalam aktiviti-aktiviti komuniti seperti pemberian-pemberian hadiah dan papan-papan pendahulu (leaderboards) yang menjejaki sumbangan-sumbangan anda terhadap komuniti.

6.2 Testimoni-Testimoni/Petikan-Petikan Terkenal. Pada sesetengah Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, kami akan mengeposkan petikan-petikan atau testimoni yang terkenal yang mungkin mengandungi maklumat seperti nama, jenis acara, bandar, negeri, dan petikan atau testimoni anda. Permohonan untuk memadamkan testimoni pengguna boleh dilakukan dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian “PERMOHONAN-PERMOHONAN DAN PERSOALAN-PERSOALAN AKSES DAN PEMBETULAN” di bawah.

7. NOTIS TENTANG PENGGUNAAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN KAMI

7.1 Ciri-ciri tertentu dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan kami membolehkan anda untuk berkongsi komen secara terbuka dan peribadi dengan pengguna-pengguna lain, seperti melalui forum-forum awam kami, bilik-bilik sembang, blog-blog, mesej-mesej peribadi, ciri-ciri semakan, dan papan-papan mesej.

7.2 Anda perlu sedar bahawa setiap maklumat yang diberikan atau dihantar oleh anda dengan cara-cara ini boleh dibaca, dikumpulkan, dan digunakan oleh orang lain yang mengaksesnya. Walaupun kami tidak berkewajipan untuk memantau kandungan mesej-mesej yang dihantar melalui penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, kami masih mengekalkan hak untuk berbuat demikian menurut budi bicara kami yang tunggal dan mutlak.

7.3 Jika boleh, kami menggalakkan anda untuk berhati-hati dengan maklumat yang anda kongsikan melalui cara-cara sini (contohnya, pilih nama pengguna yang tidak mendedahkan identiti peribadi anda). Walau bagaimanapun, untuk sesetengah Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, kami menggalakkan penggunaan nama sebenar anda supaya anda boleh mengambil bahagian dalam komuniti tersebut. Dalam kes sedemikian, diharapkan anda berhati-hati dalam menyiarkan maklumat mengenai diri anda – semua maklumat tersebut akan didedahkan kepada pengguna-pengguna di web, dan kemungkinan besar akan menjadi maklumat umum.

7.4 Semasa anda mengeposkan sesuatu dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, media sosial dan mana-mana platform pihak ketiga yang lain yang dikawal kami, anda bersetuju dan mengakui bahawa walaupun ia mungkin adalah mustahil untuk membuangkan semua maklumat yang telah diposkan, sebagai contohnya jika seseorang telah mengambil tangkapan skrin pos anda atau maklumat itu disimpan (cached) oleh perkhidmatan arkib Internet. Apa-apa sahaja yang diposkan oleh anda kemungkinan besarnya akan menjadi maklumat yang boleh didapati secara umum.

7.5 Selanjutnya, anda mungkin akan diminta untuk mendaftar dengan aplikasi pihak ketiga untuk menghantar suatu komen.

8. MAKLUMAT AGREGAT DAN DIELAKKAN PENGENALPASTIAN (AGGREGATE AND DE-IDENTIFIED INFORMATION)

8.1 Kami mungkin akan mengumpulkan dan/atau dengan munasabahnya mengelakkan pengenalpastian sebarang maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut supaya anda mungkin tidak akan dikenali semula (re-identified) daripada maklumat tersebut (“Maklumat Agregat/Dielakkan Pengenalpastian”).

8.2 Kami mungkin akan menggunakan Maklumat Agregat/Dielakkan Pengenalpastian untuk apa-apa tujuan, termasuk tanpa hadnya untuk tujuan penyelidikan dan pemasaran, dan mungkin juga boleh berkongsi data tersebut dengan pihak ketiga, termasuk pengiklan, rakan promosi, dan penaja, mengikut budi bicara kami.

9. PILIHAN-PILIHAN DAN HAK-HAK ANDA

9.1 Anda mempunyai hak-hak tertentu berkenaan dengan maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Bahagian ini sebagai tambahan kepada apa-apa hak yang telah dibincangkan di Bahagian lain dalam Polisi Keperibadian ini.

9.2 Komunikasi-Komunikasi Pemasaran. Anda boleh mengarahkan kami supaya tidak menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda melalui e-mel, pos, atau telefon mengenai produk-produk, perkhidmatan, promosi-promosi dan acara-acara khas yang mungkin menarik minat anda dengan menghubungi kami menggunakan maklumat yang diberikan di bawah. Dalam pesanan mesej-mesej e-mel komersial, anda juga boleh memilih untuk keluar dengan mengikuti arahan-arahan yang terletak di bahagian bawah e-mel tersebut. Sila ambil perhatian bahawa, tanpa kira permintaan anda, kami masih boleh menggunakan dan mengkongsikan maklumat-maklumat tertentu seperti yang dibenarkan oleh Polisi Keperibadian ini atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai. Sebagai contohnya, anda mungkin tidak akan dapat memilih untuk keluar daripada e-mel beroperasi tertentu, seperti e-mel yang menunjukkan hubungan atau transaksi-transaksi kami dengan anda.

9.3 Hak-Hak Keperibadian Pengguna. Bergantung kepada undang-undang bidang kuasa tempatan anda, anda mungkin mempunyai hak-hak dan pilihan-pilihan tertentu berkenaan dengan maklumat anda. Contohnya, di bawah undang-undang tempatan, anda mungkin boleh meminta kami untuk:

 1. Memberi akses kepada maklumat-maklumat tertentu yang kami simpan mengenai anda;
 2. Mengemas kini atau membetulkan maklumat anda;
 3. Padamkan maklumat peribadi anda (sama ada sebahagian atau keseluruhannya);
 4. Mengehadkan penggunaan maklumat anda; dan/atau
 5. Memindahkan maklumat anda kepada pembekal lain.

9.4 Kami akan mempertimbangkan semua permohonan yang sah dan akan mencuba untuk memberikan tindak balas kami dalam tempoh tiga bulan. Ia mungkin akan mengambil masa yang lebih lama jika permohonan tersebut terlalu kompleks atau memerlukan banyak usaha daripada pihak kami. Sila ambil perhatian bahawa maklumat-maklumat tertentu mungkin akan dikecualikan daripada permohonan tersebut dalam beberapa keadaan, di mana ia adalah berkemungkinan merangkumi keadaan-keadaan jika kami perlu terus memproses maklumat anda untuk kepentingan sah kami atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang. Kami akan memberitahu anda di mana kami berpendapat bahawa ini adalah kes tersebut ataupun jika hak-hak tertentu tidak terpakai di negara atau di negeri kediaman anda. Kami mungkin akan meminta anda untuk:

 1. Memberikan maklumat yang diperlukan kami untuk mengesahkan identiti anda sebelum bertindak ke atas permohonan anda seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan; dan/atau
 2. Membayar fi yang munasabah bagi menampung kos kami dalam mematuhi permohonan anda.

9.5 Sila ambil perhatian bahawa jika sesuatu maklumat berada dalam domain awam kerana penerbitan kandungan yang dihasilkan oleh pengguna oleh anda atau profil anda yang tersedia secara umum, terdapat kemungkinan bahawa ia adalah mustahil bagi kami untuk memadamkan maklumat atau menarik balik pendedahan maklumat tersebut.

10. PAUTAN DAN CIRI-CIRI PIHAK KETIGA

10.1 Perkhidmatan-Perkhidmatan kami mungkin akan mengandungi pautan-pautan, sepanduk, widget atau iklan (contohnya, “Kongsikan!” atau butang “Suka”) yang akan membawa anda ke laman-laman web, aplikasi-aplikasi, atau perkhidmatan-perkhidmatan lain yang tidak tertakluk kepada Polisi Keperibadian ini (termasuk laman-laman web lain yang mungkin dijenamakan bersama dengan jenama-jenama kami).

10.2 Di beberapa Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, anda juga mungkin dapat mendaftar dengan atau membeli secara langsung daripada peruncit-peruncit pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan keperibadian atau kandungan laman-laman web yang lain yang berhubung dengan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami atau yang menghubungkan ke Perkhidmatan-Perkhidmatan kami. Polisi-polisi keperibadian terkandung di laman-laman web yang lain ini akan mentadbir pengumpulan dan penggunaan maklumat anda, dan kami menggalakkan anda supaya membaca setiap polisi tersebut untuk mengetahui bagaimana maklumat anda akan diperlakukan oleh orang lain.

11. KEPERIBADIAN KANAK-KANAK

11.1 Perkhidmatan-Perkhidmatan ini bertujuan untuk khalayak umum dan bukan untuk kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.

11.2 Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan “data peribadi” (seperti yang ditakrifkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi Singapura) daripada kanak-kanak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan ibu bapa yang sah, kami akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghapuskan data tersebut secepat mungkin.

11.3 Kami tidak memproses data penduduk Kesatuan Eropah (“EU”) di bawah usia 16 tahun tanpa persetujuan daripada ibu bapa mereka dengan sengaja. Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan data daripada seseorang penduduk EU yang berusia di bawah 16 tahun tanpa persetujuan ibu bapa mereka, kami akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghapuskan data tersebut secepat mungkin.

12. PEMINDAHAN-PEMINDAHAN ANTARABANGSA

12.1 Harap maklum bahawa dalam memberikan perkhidmatan-perkhidmatan kepada anda, maklumat anda akan dipindahkan ke Singapura. Selain itu, Tickled Media mungkin akan membuat subkontrak pemprosesan data anda kepada, atau berkongsi data anda dengan anggota-anggota lain dalam kumpulan syarikat Tickled Media, pemberi-pemberi perkhidmatan yang dipercayai, dan rakan-rakan perniagaan yang dipercayai yang terletak di negara-negara selain daripada Singapura dan/atau negara residensi anda, selaras dengan undang-undang yang terpakai. Pihak-pihak ketiga ini mungkin terlibat dalam, antara lain, peruntukan Perkhidmatan-Perkhidmatan kepada anda, pemprosesan transaksi dan/atau peruntukan perkhidmatan sokongan. Dengan memberikan maklumat anda kepada kami, anda akui dan setuju dengan sebarang pemindahan, penyimpanan atau penggunaan sedemikian.

12.2 Sekiranya anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), harap maklum bahawa kami mungkin akan memberikan apa-apa maklumat mengenai anda kepada mana-mana anggota kami yang bukan sebahagian daripada kumpulan EEA atau pihak ketiga yang memproses maklumat. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pemindahan ini, sila hubungi kami seperti yang tertera di bahagian “Maklumat Perhubungan Tickled Media” di bawah.

13. BAGAIMANA KAMI MELINDUNGI MAKLUMAT ANDA

13.1 Kami mengambil pelbagai langkah praktikal merangkumi keselamatan fizikal, teknikal, pentadbiran, dan organisasi bagi melindungi maklumat anda daripada kemusnahan yang tidak disengajakan atau yang menyalahi undang-undang, atau kehilangan yang tidak disengajakan, pemindaan, penyalahgunaan, pendedahan atau akses tanpa kebenaran. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, dan tiada cara penyimpanan elektronik atau fizikal, adalah benar-benar selamat. Oleh itu, anda mengakui dan mempersetujui bahawa kami tidak dapat menjamin kesempurnaan keselamatan maklumat anda yang dihantar ke, melalui, atau di Perkhidmatan-Perkhidmatan kami atau melalui Internet dan sebarang penghantaran tersebut adalah tanggungan risiko anda sendiri.

13.2 Semasa anda mendaftar untuk sebuah akaun, anda mungkin akan diminta untuk mencipta sebuah nama pengguna dan kata laluan. Sekiranya anda mendaftar sebuah akaun dengan kami, anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kerahsiaan kata laluan akaun anda dan sebarang aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda adalah dijaga. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul akibat daripada kegagalan anda dalam menjaga kerahsiaan kata laluan anda.

13.3 Sekiranya anda menggunakan ciri-ciri pesanan atau panggilan yang membolehkan anda berinteraksi dengan penjual dalam acara dan orang lain secara langsung melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, harap maklum bahawa bagi tujuan keselamatan, anda tidak boleh memasukkan sebarang kata laluan, nombor keselamatan sosial, maklumat kad pembayaran, atau maklumat sensitif lain dalam komunikasi-komunikasi sedemikian.

14. PEMBATALAN MAKLUMAT ANDA

14.1 Kami menyimpan dan mengekalkan maklumat anda bagi tujuan pemprosesan kami. Jangka masa yang akan diambil kami untuk menyimpan maklumat bergantung kepada tujuan kami mengumpulkan dan menggunakannya dan/atau sebagaimana yang diperlukan untuk pematuhan undang-undang yang terpakai.

15. PERUBAHAN POLISI KEPERIBADIAN KAMI

15.1 Kami berhak untuk mengubah Polisi Keperibadian ini untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang, amalan pengumpulan dan penggunaan data kami, ciri-ciri Perkhidmatan-Perkhidmatan yang disediakan kami, atau kemajuan dalam teknologi. Kami akan memastikan Polisi Keperibadian yang disemak semula dapat diakses melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan kami. Oleh itu, anda dinasihatkan supaya mengkaji semula Polisi kami dari semasa ke semasa. Anda dapat mengetahui jika Polisi Keperibadian kami telah diubah apabila anda menyemakinya dan ini dapat dibuat dengan memeriksa “Tarikh Berkesan” yang telah disertakan pada awal dokumen tersebut.

15.2 Sekiranya kami membuat apa-apa perubahan material kepada Polisi Keperibadian ini, kami akan secepat semungkin memberi anda notis yang wajar. Dengan menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami secara berterusan, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami versi terbaru Polisi Keperibadian ini. Dalam apa jua keadaan, penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami oleh anda secara perubahan selepas berlakunya perubahan tersebut adalah persetujuan anda terhadap perubahan-perubahan yang telah dibuat.

16. KONFLIK BAHASA

16.1 Pada ketikanya wujud konflik antara versi Bahasa Inggeris dengan versi bahasa yang lain untuk Polisi Keperibadian ini, versi Bahasa Inggeris Polisi Keperibadian kami akan sentiasa diguna pakai.

17. PERMOHONAN-PERMOHONAN DAN PERSOALAN-PERSOALAN AKSES DAN PEMBETULAN

17.1 Tertakluk kepada pengecualian-pengecualian di bawah undang-undang yang terpakai, anda boleh pada bila-bila masa selepas ini memohon: (i) untuk mengakses Data Peribadian anda (ii) untuk pembetulan atau pembetulan Data Peribadi anda; (iii) untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda; atau (iv) untuk mencari maklumat selanjutnya atau membuat mengemukakan sebarang persoalan daipada kami dengan menghubungi kita di:-Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau komen mengenai amalan keperibadian kami, anda boleh behubung dengan berikut:

Nama : Encik Alvin De Cruz, Ketua Pegawai Perlindungan Data
E-mel : [email protected]
Alamat : 71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05, Singapura 139951
Nombor Telefon : 6344 2865

17.2 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Polisi Perlindungan Data kami, klik di sini

Tickled Media Privacy Policy
(Last updated on 26th February 2021)

1. Overview

1.1 This Privacy Policy describes the data protection practices of Tickled Media Pte. Ltd. (“Tickled Media“, “we”, “us” or “our”. Tickled Media provides services to users globally and is the data controller of your information. This Privacy Policy applies to all websites and mobile applications owned and operated by us or our affiliates under common ownership or control of Tickled Media that link to this Privacy Policy (“Affiliates”), and related online and offline services thereto (including our social media pages) (collectively, the “Services”).

1.2 PLEASE READ THIS PRIVACY POLICY CAREFULLY TO UNDERSTAND HOW WE HANDLE YOUR INFORMATION. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS PRIVACY POLICY, YOU CAN NOT USE THE SERVICES.

1.3 We reserve the right to change this Privacy Policy from time to time at our discretion, and such changes will become applicable to you if you continue to access and use our Services at any time after such changes are posted. Any changes will become effective and binding upon you if you access and use the Services at any time after such changes are published on this page. If you do not agree to the amended Privacy Policy, please immediately cease using the Services. You are required to visit this page periodically to be sure you are aware of the most recent terms of this agreement. We may at our discretion notify you of changesby means other than publication on the page. In the event if we do not notify you of such changes by other means, the changes will be effective regardless.

2. THE INFORMATION WE COLLECT AND THE WAYS WE USE IT

2.1 We obtain information about you through the means listed below when you use our Services. The information we collect and the purposes for which we use it will depend to some extent on the specific Services you use and how you interact with Tickled Media. The following table describes the categories of information about you that we collect:

Categories of Information Collected

Identity, contact and account registration information, including but not limited to name, alias, email address, postal address, phone number, wireless device address, account username or screen name and password

Demographic and statistical information, including but not limited to gender, interests, lifestyle information, and hobbies

Financial and transactional information, including but not limited to shipping address, credit or debit card number, verification number, and expiration date, and information about your transactions and purchases with us

User-generated content, including but not limited to photos, videos, audio, information about your events, any information you submit in Tickled Media forums or message boards or mobile application, reviews you leave for vendors, and feedback or testimonials you provide about our Services

Customer service information, including but not limited to questions and other messages you address to us directly through online forms, by email, over the phone, or by post; and summaries or voice recordings of your interactions with customer care

Communications with event vendors and partners, including but not limited to in-Services messages and calls to vendors and advertising partners, and information surrounding those messages such as the date/time of the communication, the originating number, the recipient number, the duration of a call, and your location as determined by your area code

Research, survey, or sweepstakes information, including but not limited to if you participate in a survey or contest, we collect information needed for you to participate (such as contact information), and to fulfill your prize

Device information and identifiers, including but not limited to IP address; browser type and language; operating system; platform type; device type; software and hardware attributes; and unique device, advertising, and app identifiers

Connection and usage data, including but not limited to information about files you download, domain names, landing pages, browsing activity, content or ads viewed and clicked, dates and times of access, pages viewed, forms you complete or partially complete, search terms, uploads or downloads, whether you open an email and your interaction with email content, access times, error logs, and other similar information

Geolocation, including but not limited to city, state, country, and post code associated with your IP address or derived through Wi-Fi triangulation; and, with your permission in accordance with your mobile device settings, and precise geolocation information from GPS-based functionality on your mobile devices

Social media information, including but not limited to if you access the Services through a third-party connection or log-in, we may have access to information you provide to that social network such as your name, email address, friend list, photo, gender, location, and current city; and information you provide to us directly through our pages on social networking and blogging platforms (e.g., Facebook, Instagram, Snapchat, WordPress, and Twitter)

Sensitive information such as the data on your Health, Medical, Conception, Menstruation cycle, Pregnancy, and levels of sexual activity.

Other information, e.g., any other information you choose to directly provide to Tickled Media in connection with your use of the Services

2.2 You authorise us to collect the above information from you directly or indirectly, or through the following sources:

 1. Other users who provide information about you in connection with their event or profile;
 2. Consumer data resellers;
 3. Public records databases;
 4. Conferences and other events;
 5. Our Affiliates;
 6. Social media networks, in accordance with your privacy preferences on such services;
 7. Third-party payment processors who collect information on our behalf and who also have an independent relationship with you;
 8. Third party suppliers and sellers;
 9. The event vendors with which you communicate;
 10. Survey or sweepstakes partners;
 11. Researchers and analysts;
 12. Advertising providers;
 13. Analytics providers; and
 14. Cookies and tracking technologies.

2.3 The following chart provides additional information about the purposes and legal bases for collecting and using your information.

Purposes of Use

Lawful basis

Communicate with you, including but not limited to:

 • Responding to your requests for information and provide you with more effective and efficient customer service and technical support
 • Providing you with transactional updates and information about the Services (e.g., inform you about updates to our Services, information about your account, or information about ecommerce transactions that you conduct on the Services)
 • In accordance with applicable legal requirements, contacting you by email, postal mail, phone, or SMS regarding Tickled Media and third-party products, services, surveys, promotions, special events and other subjects that we think may be of interest to you
 1. Performance of a contract with you
 2. Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)

Provide the Services, including but not limited to:

 • Processing and fulfilling your transactions
 • Assisting you in submitting or requesting a vender quote
 • Providing community features and posting your content, including any testimonials you provide
 • Providing you with analytic tools on your health, conception, menstruation cycle and pregnancy status
 • Engaging in analysis, research, and reports to better understand how you use the Services, so we can improve them
 • Administering entries into contests, promotions, or surveys
 • Sending communications that you have requested on your behalf, such as if you request to connect your profile with a family member or friend or send a tell-a-friend or vendor message
 • Understanding and resolving app crashes and other issues being reported
 1. Performance of a contract with you
 2. Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

Personalise your experience, including but not limited to:

 • Customising the advertising and content on the Services based on your activities and interests
 • Creating and updating audience segments that can be used for targeted advertising and marketing on the Services, third party services and platforms, and mobile apps
 • Creating profiles about you, including adding and combining information we obtain from third parties, which may be used for analytics, marketing, and advertising
 • Sending you personalised newsletters, surveys, and information about products, services and promotions offered by us, our partners, and other organisations with which we work
 • Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)

Secure our Services and users, including but not limited to:

 • Monitoring, preventing, and detecting fraud, such as through verifying your identity
 • Combatting spam or other malware or security risks
 • Monitoring, enforcing, and improving the security of our Services
 1. Necessary to comply with a legal obligation
 2. Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise

Fraud detection and prevention, defending our legal rights and compliance with the law, including but not limited to:

 • Complying with any applicable procedures, laws, and regulations where it is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others
 • Establishing, exercising, or defending our legal rights where it is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others (e.g., to enforce compliance withour Terms of Use, Privacy Policies, or to protect our Services, users, or others)
 1. Necessary to comply with a legal obligation
 2. Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise

2.4 Combined Information. For the purposes discussed in this Privacy Policy, we may combine the information that we collect through the Services with information that we receive from other sources, both online and offline, and use such combined information in accordance with this Privacy Policy.

2.5 Promotional offers from us. We may use your Identity, Contact, technical, usage and profile data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which products, services and offers may be relevant for you (we call this marketing). You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or purchased goods or services from us and you have not opted out of receiving that marketing.

2.6 Change of purpose. You further agree that we may also reasonably consider that we need to use your data for another reason and the reason is compatible with the original purpose.

3. INFORMATION ON OTHER INDIVIDUALS

In the course of you using our Services, you might provide information on other individuals to us. For instance, you might upload a photo of your family members to our Services. Where you provide us any information on other individuals, you warrant to us that you have obtained their consent to our collection, use and disclosure of their information as set out in this Privacy Policy (we will collect, use and disclose their data in the same way and for the same purposes as we collect, use and disclose your own information).

4.COOKIES AND ONLINE ANALYTICS

4.1 We use a variety of online tracking and analytics tools (e.g., cookies, flash cookies, pixel tags, and HTML5) to collect and analyse information as you use the Services. In addition to the purposes of collection described above, these technologies allow us to offer you a more tailored experience in the future, by understanding and remembering your particular browsing and usage preferences.

4.2 We may also use third-party web analytics services on our Services to collect and analyse information collected including but not limited to all information provided by you to us through these technologies to assist us in auditing, research, or reporting; fraud prevention; and providing certain features to you. The types of tracking and analytics tools we and our service providers use for these purposes are:

 1. “Cookies” are small data files stored on your computer or device to collect information about your use of the Services. Cookies may enable us to recognise you as the same user who used our Services in the past, and relate your use of the Services to other information we have about you. Cookies may also be used to enhance your experience on the Services (for example, by storing your username) and/or to collect general usage and aggregated statistical information. Most browsers can be set to detect cookies and give you an opportunity to reject them, but refusing cookies may, in some cases, limit your use of our Services or features. Please note that by blocking, disabling, or managing any or all cookies, you may not have access to certain features or offerings of the Services.
 2. “Local shared objects,” or “flash cookies,” may be stored on your computer or device using a media player or other software. Local shared objects operate much like cookies, but cannot be managed in the same way. Depending on how local shared objects are enabled on your computer or device, you may be able to manage them using software settings.
 3. Pixel tag” (also known as a “clear GIF” or “web beacon”), which is a tiny image – typically just one-pixel – that can be placed on a web page or in our electronic communications to you in order to help us measure the effectiveness of our content by, for example, counting the number of individuals who visit us online or verifying whether you’ve opened one of our emails or seen one of our web pages.
 4. HTML5” (the language some websites, such as mobile websites are coded in) may be used to store information on your computer or device about your usage of the Services so that we may improve and customise them for you

5. ONLINE ADVERTISING

5.1 Online Advertising Overview

 1. The Services may integrate third-party advertising technologies that allow for the delivery of relevant content and advertising on the Services, as well as on other websites you visit and other applications you use. The ads may be based on various factors such as the content of the page you are visiting, your searches, demographic data, user-generated content, and other information we collect from you. These ads may be based on your current activity or your activity over time and across other websites and online services and may be tailored to your interests.
 2. Third parties, whose products or services are accessible or advertised via the Services, may also place cookies or other tracking technologies on your computer, mobile phone, or other device to collect information about you as discussed above. We also allow other third parties (e.g., ad networks and ad servers such as Google and others) to serve tailored ads to you on the Services, other sites, and in other applications, and to access their own cookies or other tracking technologies on your computer, mobile phone, or other device you use to access the Services. We sometimes provide our customer information (such as email addresses) to service providers, who may “match” this information in de-identified form to cookies (or mobile ad identifiers) and other proprietary IDs, in order to provide you with more relevant ads when you visit other websites and mobile applications.
 3. We neither have access to, nor does this Privacy Policy govern, the use of cookies or other tracking technologies that may be placed on your device you use to access the Services by such non-affiliated third parties. If you are interested in more information about tailored browser advertising and how you can generally control cookies from being put on your computer to deliver tailored advertising, you may visit the Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, the Digital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out link, or Your Online Choices to opt-out of receiving tailored advertising from companies that participate in those programs. To opt out of Google Analytics for display advertising or customise Google display network ads, visit the Google Ads Settings page. We do not control these opt-out links or whether any particular company chooses to participate in these opt-out programs. We are not responsible for any choices you make using these mechanisms or the continued availability or accuracy of these mechanisms.
 4. Please note that if you exercise the opt out choices above, you will still see advertising when you use the Services, but it will not be tailored to you based on your online behavior over time.

5.2 Mobile Advertising

 1. When using mobile applications from Tickled Media or others, you may also receive tailored in-application advertisements. We may use third-party service providers to deliver advertisements on mobile applications or for mobile application analytics. Each operating system, iOS for Apple phones, Android for Android devices, and Windows for Microsoft devices provides its own instructions on how to prevent the delivery of tailored in-application advertisements. We do not control how the applicable platform operator allows you to control receiving personalised in-application advertisements; thus, you should contact the platform provider for further details on opting out of tailored in-application advertisements.
 2. You may review the support materials and/or the device settings for the respective operating systems to opt-out of tailored in-app advertisements.

5.3 Notice Concerning Do Not Track

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in certain web browsers. We are committed to providing you with meaningful choices about the information collected on our website for online advertising and analytics purposes, and that is why we directed you to the variety of opt-out mechanisms listed above. However, we do not currently recognise or respond to browser-initiated DNT signals. Learn more about Do Not Track.

6. HOW WE SHARE AND DISCLOSE YOUR INFORMATION

6.1 Tickled Media will share the information collected from and about you as discussed above for various business purposes. The chart below explains the categories of third parties with which we may share your information, and the reasons why we may share your information with them.

Third Parties with which we share information and why

Our Affiliates. We may share information we collect within the Tickled Media family of companies to deliver products and services to you, ensure a consistent level of service across our products and Services, and enhance our products, services, and your customer experience.

Service Providers that Perform Services on our Behalf. We may share information with service providers, including billing and payment processing, sales, marketing, advertising, data analysis and insight, research, technical support and customer service, shipping and fulfilment, data storage, security, fraud prevention, and legal services providers.

Other Individuals, Services, and Vendors at Your Request. We will share your information with other individuals and services at your request. For example, if you communicate with a vendor you connect with through the Services, we may share information, as well as the contents of your message, so that the vendor may contact you pursuant to such vendor’s privacy policy and applicable legal agreements.

Third Party Partners for Marketing Purposes. We may share your information with partners whose offerings we think may interest you. For example, if you participate in a registry programme, or register for certain of our Services, we may share information with our Affiliates and other third parties (organisations that have offerings we think may interest you, retailers, other programme participants, or other third-parties) for their marketing and other purposes

Third Party Partners to Provide Co-Branded Products and Services. In some cases, we may share information with third-party partners to provide co-branded products or services, including contests and joint activities. For example, if you choose to interact with such co-branded products or services using your account information with us, we may share your account information with third parties as required to provide the co-branded product or service that you request, including any information required for contest prize fulfilment.

Third Parties for Legal Purposes. By using the Services, you acknowledge and agree that we may access, retain, and disclose the information we collect and maintain about you if required to do so by law or in a good faith belief that such access, retention or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply with legal process or a regulatory investigation (e.g. a subpoena or court order); (b) enforce our Terms of Use, this Privacy Policy, or other contracts with you, including investigation of potential violations thereof; (c) respond to claims that any content violates the rights of third parties; and/or (d) protect the rights, property or personal safety of Tickled Media, its agents and Affiliates, its users and/or the public. This includes exchanging information with other companies and organisations for fraud protection, and spam/malware prevention, and similar purposes.

Third Parties in a Business Transaction. We may disclose or transfer information in connection with a corporate transaction, including for example a merger, investment, acquisition, reorganisation, consolidation, bankruptcy, liquidation, or sale of some or all of our assets.

Third-Party Online Advertisers and Ad Networks. As discussed in the “Online Advertising” Section above, the Services may integrate third-party advertising technologies that allow for the delivery of relevant content and advertising on the Services, as well as on other websites you visit and other applications you use, and these technologies will collect certain information from your use of the Services to assist in delivering such ads.

Other users of our Services and the public. Where you submit to us any user generated content, we will share such content with the community of users. The content might also be publicly available on the website or to any section of the public using the mobile application. Further, we may also disclose your name in community activities such as giveaways and leader boards that track your contributions towards the community.

6.2 Testimonials/Notable Quotes. On some of our Services, we post notable quotes or testimonials which may contain information such as your name, event type, city, state, and quote or testimonial. Requests for removal of a user testimonial can be done by contacting us as detailed in the “Tickled Media Contact Information” section below.

7. NOTICE ABOUT THE USE OF OUR SERVICES

7.1 Certain features of our Services make it possible for you to share comments publicly and privately with other users, such as through our public forums, chat rooms, blogs, personal messages, review features, and message boards.

7.2 You should be aware that any information you provide or post in these ways may be read, collected, and used by others who access them. While we do not have an obligation to monitor the content of messages sent using our Services, we reserve the right to do so at our sole and absolute discretion.

7.3 Where possible, we encourage you to be cautious about the information you submit (e.g., choose a username that does not disclose your personal identity). However, for some of our Services, we encourage the use of your real name for you to participate in the community. In such a case, please be extremely cautious in posting information about yourself – all such information will be disclosed to fellow users on the web, and will most likely become publicly available information.

7.4 Whenever you post something in our Services, social media and any other third party platforms we control, you agree to and acknowledge that it may be impossible to remove all instances of the posted information, for example, if someone has taken a screenshot of your posting or the information is cached by an internet archival service. Anything you post will most likely become publicly available information.

7.5 Further, you may be required to register with a third-party application to post a comment.

8. AGGREGATE AND DE-IDENTIFIED INFORMATION

8.1 We may aggregate and/or reasonably de-identify any information collected through the Services such that you may not be re-identified from such information(“Aggregate/De-Identified Information”).

8.2 We may use Aggregate/De-Identified Information for any purpose, including without limitation for research and marketing purposes, and may also share such data with any third parties, including advertisers, promotional partners, and sponsors, in our discretion.

9. YOUR CHOICES AND RIGHTS

9.1 You have certain rights with respect to your information as further described in this Section, in addition to any rights discussed elsewhere in this Privacy Policy.

9.2 Marketing Communications. You may instruct us not to use your information to contact you by email, postal mail, or phone regarding products, services, promotions and special events that might appeal to your interests by contacting us using the information below. In commercial email messages, you can also opt out by following the instructions located at the bottom of such emails. Please note that, regardless of your request, we may still use and share certain information as permitted by this Privacy Policy or as required by applicable law. For example, you may not opt out of certain operational emails, such as those reflecting our relationship or transactions with you.

9.3 Consumer Privacy Rights. Depending on the laws of your local jurisdiction, you may have certain rights and choices with respect to your information. For example, under local laws, you may be able to ask us to:

 1. Provide access to certain information we hold about you;
 2. Update or correct your information;
 3. Delete your personal information (whether in part, or in its entirety);
 4. Restrict the use of your information; and/or
 5. Port your information over to another provider.

9.4 We will consider all legitimate requests and try to provide our response within three months. It may take longer if the request is particularly complex or requires much effort on our part. Please note, however, that certain information may be exempt from such requests in some circumstances, which may include if we need to keep processing your information for our legitimate interests or to comply with a legal obligation. We will let you know where we are of the view that this is the case or if certain rights don’t apply in your country or state of residence. We may request you to:

 1. Provide us with information necessary to verify your identity before responding to your request as required or permitted by applicable law; and/or
 2. Pay a reasonable fee to cover our costs of complying with your request.

9.5 Do note that if information is in the public domain due to our publication of your user generated content or publicly available profile, it might be impossible for us to delete the information or reverse the disclosure of the information.

10. THIRD PARTY LINKS AND FEATURES

10.1 The Services may contain links, banners, widgets or advertisements (e.g., a “Share It!” or “Like” button) that lead to other websites, apps, or services not subject to this Privacy Policy (including other sites that may be co-branded with our brands).

10.2 On some of our Services, you may also be able to register with or purchase directly from third-party retailers. We are not responsible for the privacy practices or the content of any other websites to which the Services link or which link to our Services. The privacy policies of these other sites will govern the collection and use of your information thereon, and we encourage you to read each such policy to learn about how your information may be treated by others.

11. CHILDREN’S PRIVACY

11.1 The Services are intended for general audiences and not for minors under the age of 18.

11.2 If we become aware that we have collected “personal data” (as defined by Singapore’s Personal Data Protection Act) from children under the age of 13 without legally-valid parental consent, we will take reasonable steps to delete it as soon as possible.

11.3 We do not knowingly process data of European Union (“EU”) residents under the age of 16 without parental consent. If we become aware that we have collected data from an EU resident under the age of 16 without parental consent, we will take reasonable steps to delete it as soon as possible.

12. INTERNATIONAL TRANSFERS

12.1 Please note that in providing services to you, your information will be transferred to Singapore. Moreover, Tickled Media may subcontract the processing of your data to, or otherwise share your data with other members within the Tickled Media group, trusted service providers, and trusted business partners located in countries other than Singapore and/or your country of residence, in accordance with applicable law. Such third parties may be engaged in, among other things, the provision of Services to you, the processing of transactions and/or the provision of support services. By providing us with your information, you acknowledge any such transfer, storage or use.

12.2 If you live in the European Economic Area (“EEA”), please note that we may provide any information about you to any non-EEA members of our group or third-party information processors. For more information about these transfers, please contact us as detailed in the “Tickled Media Contact Information” section below.

13. HOW WE PROTECT YOUR INFORMATION

13.1 We take all practical steps encompassing a variety of physical, technical, administrative, and organisational security measures to protect your information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, misuse, unauthorised disclosure or access. However, no method of transmission over the Internet, and no means of electronic or physical storage, is absolutely secure. As such, you acknowledge and accept that we cannot guarantee absolute security of your information transmitted to, through, or on our Services or via the Internet and that any such transmission is at your own risk.

13.2 When you sign up for an account, you may be required to establish a username and password. If you create an account with us, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account password and for any activity that occurs under your account. We are not responsible for any loss or damage arising from your failure to maintain the confidentiality of your password.

13.3 If you use messaging or call features that allow you to interact with events vendors and others directly through our Services, please note that for security purposes, you shall not include any passwords, social security numbers, payment card information, or other sensitive information in such communications.

14. RETENTION OF YOUR INFORMATION

14.1 We store and maintain your information for the purposes for which it is processed by us. The length of time for which we retain information depends on the purposes for which we collected and use it and/or as required to comply with applicable laws.

15. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

15.1 We reserve the right to amend this Privacy Policy to reflect changes in the law, our data collection and use practices, the features of our Services, or advances in technology. We will make the revised Privacy Policy accessible through the Services, so you should review the Policy periodically. You can know if the Privacy Policy has changed since the last time you reviewed it by checking the “Effective Date” included at the beginning of the document.

15.2 If we make a material change to the Policy, we will strive to provide you with the appropriate notice. By continuing to use the Services, you are confirming that you have read and understood the latest version of this Privacy Policy. Under any circumstances, your continued use of our Services after such changes will constitute your agreement to the changes.

16. CONFLICT OF LANGUAGE

16.1 In the event of any conflict between the English Privacy Policy and other language Privacy Policy, the English Privacy Policy shall prevail.

17. ACCESS & CORRECTION REQUESTS AND INQUIRIES

17.1 Subject to any exceptions under applicable laws, you may at any time hereafter request : (i) for access to your Personal Data (ii) for correction or rectification of your Personal Data; (iii) to limit the processing of your Personal Data; or (iv) to seek further information or make any further inquiries from us by contacting us at:-

If you have any questions or comments regarding our privacy practices, you can contact our Data Protection Officer at:

Name: Mr Alvin De Cruz, Chief Data Protection Officer
Email: [email protected]
Address: 71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05, Singapore 139951
Telephone Number: 6344 2865

17.2 To know more about our Data Protection policy click here