X
English
Malay

Terma-Terma Perkhidmatan Umum Tickled Media

Tarikh berkesan: 21hb Januari 2021

1. Pengenalan

1.1 Tickled Media Pte. Ltd adalah sebuah entiti yang didaftar di Singapura dengan nombor syarikat 200917867M, dan alamat berdaftar di 71 Ayar Rajah Crescent, #01-04/05, Singapura 139951.

1.2 Tickled Media Pte. Ltd., syarikat-syarikat subsidiarinya dan/atau syarikat-syarikat gabungannya (secara kolektifnya, “Tickled Media” atau “kami”) membekalkan aplikasi theAsianparent (“App”) dan laman-laman web yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh kami di mana laman-laman web tersebut dan kesemua sub-domainnya yang dipautkan dengan www.my.theasianparent.com (secara individunya, “Laman Web” atau secara kolektifnya, “Laman-Laman Web”) kepada anda tertakluk kepada terma-terma perkhidmatan di sini (“Terma-Terma ini”).

1.3 Sila baca Terma-Terma ini dengan berhati-hati kerana mereka mengandungi maklumat yang penting mengenai hak-undang-undang, remedi-remedi, dan obligasi-obligasi anda. Terma-Terma ini juga memerihalkan satu perjanjian kontrak antara anda, sebagai pengguna App atau Laman Web (“anda”), dengan Tickled media, mengenai penggunaan App anda yang ditawar oleh kami melalui telefon pintar, Laman-Laman Web, atau elemen perkhidmatan kami yang lain (bersama dengan App atau Laman-Laman Web) (secara kolektifnya dirujuk sebagai “Perkhidmatan-Perkhidmatan”). Dengan mendaftarkan satu akaun pengguna atau dengan cara lainnya memasuki dan menggunakan App dan Laman-Laman Web, anda telah mengesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami Terma-Terma ini dan juga bersetuju untuk diikat Terma-Terma ini dan juga terma-terma dan syarat-syarat lain yang telah diperbadankan secara rujukan.

1.4 Kami mengekalkan/merizabkan hak kami untuk menukar Terma-Terma ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami, dan penukaran-penukaran tersebut akan terpakai terhadap anda pada ketikanya anda memasuki dan terus (continue) menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa selepas penukaran tersebut diterbitkan di laman sesawang di sini. Kalau anda tidak bersetuju kepada Terma-Terma Perkhidmatan-Perkhidmatan yang ditukarkan, sila henti menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut. Anda adalah dikehendaki untuk melawat halaman di sini secara berkala-kala untuk memastikan bahawa anda adalah sedar terhadap versi Terma-Terma ini yang terkini. Kami boleh dengan budi bicara kami memberitahu anda penukaran-penukaran melalui mana-mana cara munasabah yang lain. Pada ketikanya kami tidak memberitahu anda mengenai penukaran-penukaran sedemikian melalui cara tersebut yang lain, penukaran-penukaran tersebut masih akan berkesan tanpa mengira apa-apa.

1.5 Jika anda tidak bersetuju dengan Terma-Terma ini, jangan guna mana-mana Perkhidmatan-Perkhidmatan, dan jika anda berhasrat untuk tidak bersetuju kepada mana-mana penukaran Terma-Terma ini, sila dengan segeranya hentikan penggunaan App dan/atau Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, dan tamatkan akaun anda.

 

2. Penafian Nasihat Perubatan

2.1 ANDA DENGAN INI MENGAKUI BAHAWA TICKLED MEDIA ADALAH BUKAN PEMBERI NASIHAT PERUBATAN.

2.2 PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ADALAH BUKAN DIREKABENTUK UNTUK MEMBEKALKAN DAN TIDAK BOLEH SESAMA SEKALI DITERIMA SEBAGAI MANA-MANA NASIHAT PERUBATAN ATAU PAKAR. DI SEBALIKNYA, PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ADALAH DIREKABENTUK UNTUK MEMBANGUNKAN SATU PORTAL, KOMUNITI DAN PLATFORM UNTUK MENYOKONG DAN MENUKAR MAKLUMAT MENGENAI KEIBUBAPAAN, KEHAMILAN DAN PERKEMBANGAN BAYI UNTUK IBU BAPA DAN WANITA-WANITA YANG HAMIL. KANDUNGAN-KANDUNGAN PERKHIDMATAN, SEPERTI TEKS, GRAFIK, IMEJ, NASIHAT, CADANGAN, MANA-MANA MAKLUMAT YANG DIBEKALKAN OLEH MANA-MANA PARTI KETIGA PADA -PERKHIDMATAN KAMI ATAU MANA-MANA MAKLUMAT YANG MAMPU DIDAPATKAN ANDA YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA (SECARA KOLEKTIFNYA DIRUJUK SEBAGAI “KANDUNGAN”) ADALAH BERSIFAT UMUM DAN BERTUJUAN UNTUK MEMBERI MAKLUMAT SAHAJA. MEREKA TIDAK DINIATKAN UNTUK MENJADI SATU PENGGANTIAN KEPADA NASIHAT PROFESIONAL YANG BEBAS (INDEPENDENT), DIAGNOSIS ATAUPUN RAWATAN.

2.3 WALAUPUN KAMI MEMPERCAYAI PADA DAN JUGA MEMPROMOSIKAN TERHADAP PERJUANGAN MENGURANGKAN JUMLAH ANAK-ANAK KELAHIRAN MATI (STILLBORN), KAMI TIDAK MEMPUNYAI MANA-MANA KEPAKARAN KHAS DALAM BIDANG INI, MAHUPUN DALAM BIDANG PERUBATAN ATAUPUN DALAM BIDANG-BIDANG LAINNYA. KAMI TIDAK MENDAKWA ATAUPUN MENJAMIN SECARA TERSURATNYA ATAUPUN TERSIRATNYA MANA-MANA KEJADIAN/HASILNYA DALAM KEMAMPUAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN KAMI UNTUK MENGURANGKAN RISIKO KELAHIRAN MATI UNTUK ANDA.

2.4 Peruntukan Kandungan ini melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan kami tidak bermaksud bahawa, dan tidak boleh sama sekali dianggap sebagai, satu pembentukan tawaran ataupun peruntukan untuk mana-mana nasihat profesional ataupun pakar. Anda perlulah pada semua masa berunding dengan seorang doktor, pakar yang berkelayakkan, ataupun penasihat profesional untuk mendapatkan nasihat dan pengesahan bebas untuk maklumat dan data yang terkandung di sini sebelum bertindak terhadap mereka.

2.5 Pilihan anda untuk bergantung terhadap mana-mana maklumat yang anda mendapati melalui penggunaan anda untuk Perkhidmatan-Perkhidmatan adalah pada budi bicara dan penggunaan risiko anda sendiri sahaja. Anda adalah diperlukan untuk membuat pertimbangan dengan sewajarnya dan untuk selalu mencari nasihat bebas (independent advice) dari doktor, pakar yang berkelayakkan, ataupun penasihat profesional.

2.6 Perkembangan dalam penyelidikan perubatan boleh memberi impak atau mentaksahkan topik-topik dan maklumat kesihatan, kecergasan, perubatan dan nutrisi yang dibincangkan pada Perkhidmatan-Perkhidmatan, dan tiada jaminan yang boleh diberikan bahawa Kandungan yang terkandung dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan akan selalu merangkumi penemuan-penemuan atau perkembangan-perkembangan yang terkini.

2.7 Kandungan yang terkandung dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan juga berkemungkinan adalah sememangnya tidak tepat, ketinggalan zaman atau tidak mempunyai asas dari segi fakta ataupun penyelidikan. Kandungan yang terkandung dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan juga mengandungi pendapat daripada parti-parti yang tidak mempunyai pengetahuan perubatan yang sebenarnya. Kami tidak dapat mengesahkan setiap satu pendapat tersebut.

2.8 Satu limitasi utama sumber maklumat seperti “theAsianparent” adalah ketidakupayaan untuk mengambil kira konteks unik, keadaan-keadaan dan pengetahuan khusus pakar perubatan anda yang mengetahui tentang anda, bayi anda, dan kesihatan bayi anda.

2.9 Perkhidmatan-Perkhidmatan tidak berjanji bahawa ia akan membekalkan kepada anda maklumat yang tepat tentang kehamilan, atau janin dan bayi anda. Maklumat yang dibekalkan, atau mana-mana ramalan yang kami membuat, berkemungkinan adalah sememangnya salah. Ia adalah di luar keupayaan kami untuk memberi anda tahap penjagaan, atau ketepatan maklumat, ataupun ramalan-ramalan sebagaimana seorang perubatan profesional berkelayakan yang mungkin boleh diberikan kepada anda.

2.10 Walaupun kami berharap anda mendapati bahawa Perkhidmatan-Perkhidmatan adalah berguna, anda dengan ini dinasihati untuk selalu mencari nasihat pakar perubatan anda atau pembekal penjagaan kesihatan yang berkelayakan jika anda mempunyai sebarang kerisauan ataupun persoalan mengenai kesihatan anda ataupun Kandungan dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan, dan sebelum anda mengambil mana-mana tindakan yang mungkin mempengaruhi kesihatan atau keselamatan anda, atau kesihatan atau keselamatan keluarga ataupun janin anda. Jangan mengabaikan nasihat perubatan profesional atau melengahkan masa untuk mencarinya kerana anda telah membaca sesuatu pada Perkhidmatan-Perkhidmatan.

2.11 Walaupun kami boleh membekalkan maklumat umum mengenai makanan, nutrisi dan perubatan, kami menegaskan dan menasihatkan bahawa anda perlulah sentiasa mencari nasihat pakar perubatan anda atau pembekal penjagaan kesihatan yang lain sebelum bertindak, ataupun tidak bertindak, berdasarkan maklumat yang diberikan kami melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan. Sekali lagi, ketepatan maklumat umum yang diberikan kami berkemungkinan adalah sememangnya salah, tidak tepat dan/ataupun salah selainnya tidak boleh diharapkan.

2.12 Kalau anda fikir bahawa anda mungkin mempunyai suatu kecemasan perubatan, panggil talian kecemasan perubatan setempat anda untuk ambulans, atau pergi ke jabatan kecemasan yang terdekat secepat semungkin. Janganlah teragak-agak untuk mencari perhatian perubatan yang sewajarnya.

 

3. Kelayakan untuk mengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan Kami

3.1 Anda perlulah layak untuk menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami. Perkhidmatan-Perkhidmatan adalah hanya diniatkan kepada pengguna-pengguna yang berumur lapan belas (18) tahun atau lebih, dan mana-mana pendaftaran, penggunaan, atau kemasukan kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan oleh sesiapa yang di bawah umur lapan belas (18) adalah dilarang sama sekali dan adalah dalam pelanggaran Perjanjian di sini. Untuk layak mengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut:

(a) Anda haruslah sekurang-kurangnya berumur 18 tahun; dan

(b) Anda haruslah berumur yang sah di sisi undang-undang untuk membentuk satu kontrak yang berikatan dan haruslah bersetuju untuk diikat oleh Terma-Terma ini).

3.2 Kalau anda tidak menemui kesemua dan mana-mana kriteria di sini, sila padamkan App dengan segeranya dari sistem-sistem anda dan JANGAN guna Perkhidmatan-Perkhidmatan.

3.3 Mana-mana pertimbangan kehamilan, kesihatan wanita, atau hubungan seksual adalah bererti. Walaupun Perkhidmatan-Perkhidmatan adalah ditawar untuk membantu anda dalam perjalanan anda, mereka bukanlah penggantian untuk pertimbangan matang dan/ataupun nasihat profesional untuk menasihati apakah yang salah ataupun apakah yang patut dinasihati kepada anda. Kami sangat mengesyorkan bahawa anda tidak mengambil mana-mana tindakan dengan ringannya. Kami mengesyorkan bahawa anda berunding dengan perubatan-perubatan profesional yang akan membantu anda untuk memikir pelbagai aspek pertimbangan tersebut sebelum anda mengambil mana-mana tindakan yang, sekurang-kurangnya, boleh mengubahkan kehidupan.

3.4 Kami mengekalkan hak untuk menolakkan pendaftaran, atau membatalkan akaun pengguna anda dengan budi bicara mutlak kami tanpa rujukan ataupun pembekalan mana-mana sebab kepada anda. Tanpa menghadkan keumuman yang diperkatakan terdahulu, anda secara khususnya mengakui bahawa kami mempunyai hak untuk menamatkan ataupun menghadkan penggunaan akaun anda pada ketikanya kami menentukan, pada budi bicara tunggal kami sahaja, bahawa anda telah melanggar (ataupun berkemungkinan untuk melanggar) polisi-polisi Perkhidmatan-Perkhidmatan, termasuk mana-mana aktiviti yang akan memberi kesan yang buruk terhadap pengalaman pengguna-pengguna yang lain, dan/atau melanggar Terma-Terma ini.

 

4. Lesen Berhad untuk menggunakan App dan Perkhidmatan-Perkhidmatan

4.1 Tertakluk kepada persetujuan anda terhadap Terma-Terma ini, Tickled Media memberi kepada anda satu lesen terhad yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, dan boleh dibatalkan untuk Perkhidmatan-Perkhidmatan dan software yang berkaitan dan untuk menunjuk hasil Perkhidmatan-Perkhidmatan untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial anda.

4.2 Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut untuk tujuan lain-lain, atau untuk menyalin atau mengedar Kandungan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut kecuali yang secara khususnya dibenarkan dalam Terma-Terma ini.

4.3 Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, mengubahsuaikan, menyesuaikan, menterjemahkan, menerbitkan, memaparkan, mengkomunikasikan, menghantarkan, menyiarkan, menyiarkan podcast, menyiarkan web, mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau mengekploitasikan untuk mana-mana tujuan komersial ataupun selainnya, mana-mana bahagian, atau mana-mana akses kepada:

(a) mana-mana Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut; dan

(b) mana-mana Kandungan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut; kecuali, setakat yang dibenarkan, dengan persetujuan bertulis kami terlebih dahulu atau di sebaliknya secara tersuratnya dibenarkan di dalam Terma-Terma ini.

4.4 Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, memaparkan atau selainnya membekalkan akses kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, Kandungan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, pada laman web atau server yang lain, sebagai contohnya melalui framing, mirroring, linking, spirdering, scraping atau melalui cara teknologi yang lain, tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu.

4.5 Untuk mengelakkan keraguan, Kandungan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

(a) bahan, maklumat, berita-berita, iklan-iklan, penyenaraian-penyenaraian, data, input, teks, lagu-lagu, audio, video, gambar-gambar, software, blog-blog, siaran-siaran web, siaran-siaran podcasts, penyiaran, mesej-mesej, komen-komen, cadangan-cadangan, idea; dan

(b) Kandungan yang disiarkan melalui pengguna-pengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan yang lain.

4.6 Anda juga bersetuju bahawa anda tidak berhak untuk menyalin, mengubahsuaikan, atau mengubah mana-mana kod sumber atau kod objek Tickled Media ataupun pemberi-pemberi lesennya.

 

5. Harta Intelek

5.1 Perkhidmatan-Perkhidatan tersebut mungkin mengandungi harta intelek yang dimiliki kami, yang mana merangkumi kandungan, reka bentuk, grafik-grafik, penyusunan, terjemahan magnetik, penukaran digital dan lain perkara-perkara yang membentuk Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut adalah diperlindungi di bawah hak-hak cipta, tanda-tanda niaga, dan undang-undang harta intelek lain yang dapat dipakai tidak kira dimiliki oleh Tickled Media ataupun salah satu syarikat-syarikat gabungannya.

5.2 Penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut tidak akan memberi anda pemilikan mana-mana hak harta intelek dalam mana-mana Kandungan tersebut, dokumen-dokumen ataupun bahan-bahan lain yang anda akses. Secara khususnya:

(a) Pengeposan maklumat dan bahan-bahan kami pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut tidak bermaksud pengabaian mana-mana hak dalam maklumat dan bahan-bahan tersebut. Anda tidak boleh menyalin, mengagihkan semula atau menerbitkan mana-mana bahagian Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut kecuali kami secara tersuratnya membenarkan anda untuk berbuat demikian dalam Terma-Terma ini; dan

(b) Tanda-tanda niaga, logo-logo, dan tanda-tanda perkhidmatan (“Tanda-Tanda”) yang dipaparkan pada Laman-Laman Web adalah hakmilik Tickled Media ataupun parti-parti ketiga yang lain, dan kesemua hak kepada Tanda-Tanda adalah secara tersuratnya dikekalkan oleh Tickled Media ataupun parti-parti ketiga relevan yang tersebut. Anda adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan mana-mana Tanda-Tanda tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Tickled Media ataupun parti ketiga tersebut.

 

6. Komen-Komen, Maklum Balas, Cadangan-Cadangan, Idea-Idea, Pos-Pos Forum, dan lain Pengemukaan-Pengemukaan

6.1 Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut boleh membenarkan anda untuk kongsikan pengemaskinian status, blog-blog, papan-papan pesanan, dalam forum-forum dalam talian/mudah alih, mengemukakan artikel-artikel bertulis, foto-foto, gambar-gambar, audio, maklumbalas atau lain dokumen-dokumen (“Pengemukaan-Pengemukaan”).

6.2 Anda mewarankan dan mewakili bahawa anda mempunyai hak dan autoriti kepada Pengemukaan-Pengemukaan anda dan bahawa Pengemukaan-Pengemukaan anda adalah tidak melanggar hak-hak harta intelek ataupun mana-mana hak-hak mana-mana parti ketiga yang lain.

6.3 Anda dengan ini memberi kepada Tickled Media satu lesen yang tidak eksklusif, berseluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh dibatalkan dan juga hak untuk hoskan, menghantar, mengedar, sub-lesenkan atau mengguna (yang mana akan merangkumi dan tidak terhad kepada, hak untuk menyalin, menghasilkan semula, dan/atau menerbitkan) Pengemukaan-Pengemukaan tersebut sebagaimana Tickled Media menganggap sesuai. Jika diperlukan oleh Tickled Media, anda perlulah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan hak-hak yang disebutkan adalah terletak hak pada Tickled Media.

6.4 Anda bersetuju bahawa kecuali yang tidak dibenarkan undang-undang dan tertakluk kepada Polisi Privasi kami, Tickled Media boleh menggunakan, menjual, mengeksploit dan mendedahkan Pengemukaan-Pengemukaan tersebut dengan apa cara sekalipun, tanpa sekatan dan tanpa pampasan kepada anda. Sebagi contohnya, kami boleh menggunakan mereka dalam beberapa cara yang berbeza, termasuk memaparkannya pada internet, memformatkannya semula, mengedarkannya, dan membenarkan pihak-pihak lain untuk membuat yang sama dalam apa-apa yang berkaitan dengan laman-laman web dan platform-platform mereka sendiri.

6.5 Lebih khususnya, anda patut menyedari bahawa kami akan membuat semua kandungan pada Perkhidmatan-Perkhidmatan kami (termasuk Pengemukaan-Pengemukaan anda) boleh dicarikan pada internet dan/atau tersedia kepada kedua-dua pengguna-pengguna dan juga kepada orang ramai. Oleh itu, anda haruslah berhati-hati mengenai mana-mana maklumat peribadi atau maklumat yang mampu mengenal anda secara peribadi yang anda mungkin mendedahkan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut yang akan dilihat orang ramai.

 

7. Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium

7.1 Tickled Media juga boleh menawar anda perkhidmatan-perkhidmatan tambahan (“Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium”), yang boleh merangkumi maklumat dan analisis tambahan. Anda mengakui bahawa Tickled Media boleh mengenakan bayaran satu fi untuk penggunaan mana-mana perkhidmatan-perkhidmatan tambahan dengan syarat bahawa Tickled Media memberitahu anda mana-mana fi tersebut sebelum anda menanggungkannya pada kali pertama. Tertakluk kepada perkara di atas, anda bersetuju untuk membayar mana-mana fi yang ditanggungi anda. Jika perjanjian anda untuk membeli Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium termasuk satu ciri “pembaharuan automatik”, anda bersetuju bahawa anda hanya boleh menamatkan pembaharuan automatik tersebut mengikuti proses-proses yang diperihalkan di bawah “Terma-Terma Bayaran” ataupun yang mungkin boleh secara khususnya ditetapkan pada App yang relevan ataupun laman web yang relevan. Pada ketikanya anda membeli satu langganan untuk Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium yang melangkaui akhir bulan kalendar semasa dan Tickled Media berhenti untuk membekalkan Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium sebelum tamatnya terma langganan anda, anda boleh memohon satu pembayaran balik melalui kedai Apple App ataupun melalui Google Play. Walaubagaimanapun, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak adanya hak untuk pembayaran balik pada ketikanya Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium adalah tidak tersedia sementara waktu atas sebab-sebab teknikal ataupun yang lain, ataupun bahawa Tickled Media menukar Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium yang anda telah membeli, menamatkan mana-mana ciri ataupun kefungsian perkhidmatan-perkhidatan tersebut, bermula untuk menawar perkhidmatan-perkhidmatan tersebut kepada pengguna-pengguna yang lain tanpa caj ataupun membuat sebarang penukaran. ANDA MEMAHAMI BAHAWA ANDA TIDAK BOLEH MENERIMA SEBARANG PEMBAYARAN BALIK KECUALI DALAM KEADAAN-KEADAAN LUAR BIASA, YANG MANA HANYA BOLEH DIBUAT MELALUI KEDAI KEDAI APPLE APP TERSEBUT ATAUPUN PLATFORM GOOGLE PLAY YANG ANDA MENGGUNAKAN UNTUK MEMBELI LANGGANAN TERSEBUT. Lebih-lebih lagi, pada ketikanya akaun anda telah ditamatkan atau digantung untuk apa-apa sebab (cth. yang berkaitan dengan pelanggaran Terma-Terma ini yang material atau berdasarkan budi bicara Tickled Media), mana-mana langganan yang belum diperoleh dapat dilucutkan kecuali Syarikat tersebut memutus untuk membuat satu pembayaran balik dalam budi bicaranya yang tunggal dan mutlak.

7.2 Selain daripada lesen yang terhad, persendirian, mampu dibatalkan, tidak boleh dipindahmilikkan, tidak boleh disublesenkan untuk menggunakan mana-mana Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium yang anda telah membeli, anda tidak ada hak mahupun hakmilik dalam atau pada Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium tersebut ataupun maklumat yang muncul dan berasal pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut. Hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut adalah tidak boleh dipindahmilikkan oleh anda dan, seumpama dengan segala bahan yang tersedia pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, tidak boleh dijual semula, dibungkus semula, disublesenkan ataupun dengan cara selainnya disediakan kepada parti-parti ketiga.

7.3 Tickled Media mengekalkan hak untuk menghentikan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut dan/ataupun Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium tersebut ataupun untuk menukarkan kandungan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut dan/ataupun Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium tersebut dengan apa-apa cara dan pada bila-bila masa, dengan ataupun tanpa pemberitahuan kepada anda, tanpa liabiliti, kecuali setakat ia menamatkan penawaran Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium secara keseluruhannya.

 

8. Terma-Terma Pembayaran

8.1 Terma-terma mana-mana perjanjian tersebut untuk membayar mana-mana Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium akan dijelaskan di halaman pembayaran pada laman web ataupun app mudah alih kami, di mana anda akan mengesahkan butir-butiran perjanjian anda. Sesetengah pembelian akan dibaharukan secara autommatik. Sebarang terma-terma tambahan untuk mana-mana pembelian termasuk pembaharuan automatik akan dijelaskan di bawah ataupun akan dijelaskan pada halaman pembelian, yang mana akan diambilkira sebagai telah diperbadankan di sini.

8.2 Anda akan membayar Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium melalui sistem Apple atau Google di mana anda akan menerima App tersebut yang relevan pada ketikanya pembelian disahkan. Anda bersetuju untuk membayari semua caj yang anda melanggan pada App tersebut melalui sistem Apple atau Google.

8.3 Pembaharuan Automatik/Tempoh-Tempoh Percubaan Pertama. Kecuali yang diperhatikan secara khususnya pada ketikanya anda membeli suatu langganan untuk Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium, langganan itu akan teruskan selama-lamanya sehingga dibatalkan anda. Selepas tempoh langganan awal, dan sekali lagi selepas mana-mana tempoh langganan seterusnya, langganan anda akan secara automatiknya tersukan selama satu tempoh tambahan yang bersamaan (“Pembaharuan Automatik”), dan akaun anda akan dibilkan pada harga yang anda telah setujui apabila melanggani dalam tempoh 24 jam sebelum tamatnya tempoh semasa anda, kecuali anda telah menutup pembaharuan automatik sekurang-kurangnya 24 jam sebelum tamatnya tempoh semasa anda. Kalau anda tidak berhasrat untuk akaun anda diperbaharui secara automatik, ataupun kalau anda mahu menukar atau menamatkan langganan anda, sila log masuk dan pergi ke AppleID/Google settings untuk membuat demikian. Anda haruslah pergi settings yang sesuai untuk menukar langganan anda. Jikalau anda membatalkan langganan anda, anda boleh menggunakan langganan anda sehingga tamatnya tempoh langganan anda semasa dan langganan anda tidak akan dibaharukan selepas kemudian. Walaubagaimanapun, anda adalah tidak layak untuk bayaran balik prorata untuk mana-mana bahagian fi langganan yang dibayari untuk tempoh langganan semasa. Kami tidak berobligasi untuk mengingatkan anda keluputan mana-mana tempoh masa percuma (di mana selepas tempoh tersebut anda akan menjadi pelanggan berbayar). Ini adalah tanggungjawab anda untuk menjejaki masa pemulaan dan juga masa pembaharuan.

8.4 Dengan melangganinya, anda memberi kebenaran kepada sistem Apple atau Google untuk caj akaun anda pada masa sebegitu dan sekali lagi pada permulaan tempoh langganan yang berikutnya, termasuk mana-mana cukai kerajaan, pungutan, ataupun mana-mana cukai yang berkuatkuasa dan terpakai merangkumi tetapi tidak terhad kepada cukai penjualan dan perkhidmatan (SST), cukai barangan dan perkhidmatan (GST), ataupun mana-mana cukai menambah nilai (VAT) yang boelh ditetapkan terhadap pembayaran langganan anda. Pada ketikanya pembaharuan langganan anda, jika anda tidak membuat pembayaran yang diperlukan, anda bersetuju bahawa Tickld Media boleh menamatkan ataupun menggantung langganan anda dan meminta Apple atau Google, sebagaimananya sesuai, untuk terus berusaha untuk mengecajkan akaun anda sehingga pembayaran adalah diterima (pada ketikanya penerimaan pembayaran, akaun anda akan diaktifkan dan untuk tujuan pembaharuan automatik, tempoh komitment langganan baru anda akan bermlua pada hari sama penerimaan bayaran). Caj-caj anda boleh dibayar telebih dahulu, secara tertunggak, mengikuti penggunaan, ataupun seperti yang dijelaskan selainnya pada ketikanya anda pada mula-mulanya melanggani Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut.

8.5 Promosi-Promosi. Mana-mana cubaan percuma atau promosi lain yang membekalkan akses tahap pelanggan kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut perlulah digunakan dalam tempoh khusus cubaan tersebut. Anda perlulah membatalkan langganan anda sebelum tamatnya tempoh cubaan tersebut untuk mengelakkan pengenaan satu fi langganan. Pata ketikanya anda membeli Perkhidmatan-Perkhidmatan Premium sebelum tamatnya mana-mana cubaan percuma ataupun tempoh promosi, anda akan melucut baki tempoh percubaan dan promosi percuma.

 

9. Privasi anda dan Penggunaan Data Anda

9.1 Kami mengenali kepentingan memeprlindungi privasi pengguna-pengguna kami, terutamanya memandangkan sifat maklumat tersebut.

9.2 Anda perlulah menyedari bahawa Tickled Media boleh mengumpul dan menyusun pelbagai maklumat mengenai penggunaan anda pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, dan boleh menyebabkan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut untuk berkomunikasi kepada Tickled Media maklumat mengenai operasi-opeasinya walaupun anda adalah tidak tersambung kepada internet ataupun suatu perkhidmatan mudah alih. Tickled Media adalah pemilik tunggal segala maklumat tersebut yang dikumpulnya.

9.3 Kami mengumpul, mengguna dan mengkongsikan maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan pada Polisi Keperibadian kami. Sila mengkaji semula Polisi Keperibadian kami untuk butiran-butirannya. Dengan persetujuan anda kepada Terma-Terma ini, anda juga adalah bersetuju kepada Polisi Keperibadian kami seolah-olah Polisi Keperibadian tersebut diulangkan di sini secara keseluruhannya. Jika anda tidak mahu kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan pada Polisi Keperibadian kami, tertakluk kepada hak-hak dan pilihan-pilihan anda yang dijelaskan di dalamnya, sila JANGAN menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmtan tersebut.

9.4 Tickled Media mengupah sebilangan perlindungan teknikal, berorganisasi dan fizikal yang direkabentuk untuk melindungi maklumat peribadi anda yang dikumpul kami. Walaupun kami membuat usaha suci hati untuk menjaga maklumat peribadi di satu persekitaran yang selamat, risiko keselamatan adalah wujud pada semua internet dan teknologi-teknologi maklumat dan kami tidak dapat dan tidak menjaminkan keselamatan maklumat anda.

 

10. Privasi Pihak-Pihak Lain

10.1 Anda mungkin mempelajari dan/ataupun mendapati mana-mana maklumat peribadi mengenai pengguna-pengguna lain melalui App atau Perkhidmatan-Perkhidmatan kami yang lain. Tambahan pula, anda mungkin menemui pengguna-pengguna lain dan memilih untuk berkongsi maklumat secara langsung.

10.2 Anda bersetuju untuk tidak mendedahkah maklumat pengguna-pengguna lain yang mungkin didapati anda melalui penggunaan anda terhadap Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut ataupun selainnya kepada pihak-pihak ketiga ataupun mengguna maklumat tersebut untuk apa-apa tujuan (termasuk dan terutamanya untuk tujuan-tujuan pemasaran) tanpa persetujuan yang eksplisit. Anda bersetuju untuk menggunakan maklumat pengguna-pengguna yang lain hanya untuk tujuan berkaitan dengan Perkhidmatan-Perkhidmatan. Walau apa pun yang disebutkan di atas, seperti yang dijelaskan di atas, kami boleh membuat sebilangan atau semua kandungan pada Perkhidmatan-Perkhidmatan kami tersedia untuk pengguna-pengguna dan bukan pengguna-pengguna pada internet ataupun melalui App mudah alih kami.

 

11. Peraturan-Perturan Penggunaan

11.1 Anda bersetuju bahawa penggunaan dan kelakuan anda pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut (termasuk sebarang Pengemukaan-Pengemukaan tersebut, papan pesanan, pembualan ataupun ciri komunikasi yang lainnya), perlulah mematuhi segala undang-undang dan regulasi-regulasi yang tepakai dan tidak akan:-

(a) Memasuki Pengemukaan-Pengemukaan anda sebarang:

i. komen-komen yang berpotensi untuk menyinggung perasaan yang berkenaan terhadap agama, keturunan, bangsa, jantina, orientasi seksual ataupun kecacatan fizikal;

ii. kandungan yang membentuk iklan pilihan raya ataupun kempen politik;

iii. kepalsuan yang sengaja dibuat; dan/ataupun

iv. penerbitan mana-mana maklumat peribadi pihak lain dengan niat untuk menyebabkan gangguan, kecemasan, kesusahan ataupun ketakutan terhadap keganasan (yang berkaitan dengan penggalakan keganasan), termasuk amalan melakukan “doxing”;

(b) Memasuki sebarang kandungan ataupun bahasa yang tidak senonoh atau bercabulan, tidak bersesuaian tingkah laku, lucah, seksual ataupun selainnya menarik pembantahan;

(c) Promosikan keganasan, penggunan dadah secara haram, atau penyalahgunaan bahan ataupun menjelaskan cara melakukan tindakan kegansan, menggunakan dadah-dadah haram, ataupun penyalahgunaan bahan selainnya;

(d) Melanggari hak-hak kontrak, peribadi, harta intelek ataupun lain mana-mana parti, atau mempromosikan atau membentukkan sebarang aktiviti haram;

(e) Melanggar Terma-Terma ini, mana-mana undang-undang setempat, negeri, persekutuan ataupun antarabangsa yang terpakai, peraturan ataupun regulasi-regulasi ataupun peraturan-peraturan kelakuan yang diposkan berkenaan dengan mana-mana ciri individu Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut;

(f) Mendedahkan mana-mana maklumat peribadi mengenai individu yang lain, termasuk orang lain punya alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor kad kredit ataupun mana-mana maklumat yang mungkin digunakan untuk menjejaki, menghubungi atau menyamari individu itu;

(g) Mencuba untuk menyamari parti yang lain;

(h) Mengguna akaun ahli ataupun pengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut yang lain pada bila-bila masa, tanpa mengira terdapatnya kebenaran pengguna ataupun ahli tersebut;

(i) Mencipta akaun pengguna secara automatik ataupun di bawah kepalsuan atau mengelirukan orang lain mengenai asal usulnya komunikasi-komunikasi anda;

(j) Menipu ataupun mengelirukan Tickled Media ataupun pengguna-pengguna yang lain, terutamanya dalam sebarang percubaan untuk mengetahui maklumat akaun sensitif seperti kata-kata laluan;

(k) Megguna secara tidak wajarnya perkhidmatan-perkhidmatan sokongan Tickled Media ataupun mengemukakan laporan-laporan penyalahgunaan ataupun salah laku yang salah;

(l) Menyertai mana-mana aktiviti-aktiviti komesial, termasuk, tanpa had kepada, sebarang percubaan untuk mengumpul wang untuk sesiapa ataupun mengiklankan atau mempromosikan suatu product, perkhidmatan, laman web, skim piramid ataupun skim pemasaran pelbagai peringkat, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu oleh Tickled Media;

(m) Mencipta dan menghantar komunikasi elektronik yang tidak dikehendaki seperti “spam” kepada pengguna-pengguna ataupun ahli-ahli Perkhidmatan-Perkhidmatan yang lain ataupun selainnya mengganggu kenikmatan pengguna-pengguna ataupun ahli-ahli Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut yang lain;

(n) Memfitnah, mengejek, melecehkan, meremehkan, mencemarkan, ataupun selainnya merosakkan reputasi Tickled Media dan ataupun Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut ataupun pengguna yang lain, sebagaimana mengikuti pendapat Tickled Media sendiri;

(o) Menyebarkan atau menghantar viruses, worm, Trojan Horses, Rats, keyboard loggers, time bombs, spyware, adware, cancelbots, passive collection mechanisms (“PCMs”), ataupun mana-mana kod atau program yang berniat jahat ataupun menyerang, ataupun memuatnaik ataupun menghantar (ataupun percubaan untuk memuat naik ataupun manghantar) mana-mana bahan yang bertindak sebagai pengumpulan maklumat ataupun mekanisme penghantaran yang pasif ataupun aktif termasuk, tanpa had kepada, clear graphics interhange formats (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies ataupun peranti-peranti seumpamanya;

(p) Menyalin atau menyesuaikan software Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada HTML, JavaScript atau kod yang lain;

(q) Menjuruterakan terbalik, menguraikan, memasang terbalik, mengubahsuaikan ataupun percubaan untuk menemui mana-mana software (kod sumber atau kod objek) yang mana Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut membuat untuk menjana halaman-halaman web ataupun mana-mana software ataupun produk yang lain ataupun proses-proses yang mampu dimasuki melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut;

(r) Mengguna ataupun melancar, mengembangkan ataupun mengedarkan mana-mana sistem automatic, including, tanpa had kepada, mana-mana spider, robot (atau “bot”), cheat utility, scraper ataupun offline reader yang dapat memasuki Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, ataupun mengguna atau melancar mana-mana skrip yang tidak dibenarkan ataupun software yang lain;

(s) Menggodam masuk, mengganggu dengan, menyahdayakan, memberi bebenan berlebihan ataupun selainnya merosotkan kerja Laman Web, Perkhidmatan-Perkhidmatan ataupun servers yang sewajarnya, yang mana perlu termasuk tetapi adalah tidak terhad kepada denial-of-service attacks, spoof attacks, session hacking, sniffing, tampering, menjuruterakan terbalik, ataupun memprogram semula;

(t) Menutup ataupun mengkaburkan mana-mana notis, sepanduk, iklan ataupun penjenamaan lain yang ada pada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut;

(u) Mengganggu dengan atau memintas mana-mana ciri keselamatan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut ataupun mana-mana ciri yang menyekatkan ataupun menguatkuasakan batasan penggunaan atau akses kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut;

(v) Mendakwa sebagai pakar atau kepakaran perubatan atau memberi maksud untuk membekalkan nasihat perubatan kepada pengguna-pengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut yang lain; dan/ataupun

(w) Menyertai mana-mana skim untuk meningkat mana-mana ganjaran yang mungkin anda terima daripada kami yang mana kami tidak pernah meniatkan (seperti penciptaan dan pengunaan akaun berbilangan dan lain-lain).

(x) Lebih itu, anda bersetuju untuk mematuhi Peraturan-Peratruan Komuniti yang tersedia di: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view

 

12. Program Ganjaran-Ganjaran

12.1 Kami boleh mengisukan mata-mata ganjaran digital (“Mata-Mata”) kepada anda untuk menghadiahi anda atas penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut anda yang berterusan.

12.2 Mata-Mata tersebut tiadaanya nilai wang tunai atauapun kewangan dan Mata-Mata tersebut tidak boleh ditukarkan kepada mana-mana mata wang dalam apa-apa bentuk. Mata-mata tidak boleh dibelikan, dijual balik ataupun dipindahmilik oleh, ataupun kepada, pengguna-pengguna, untuk nilai kewangan ataupun lain-lain dalam apa jua keadaan.

12.3 Mata-Mata tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan penukaran bahan-bahan tertentu dan/ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan kami ataupun peniaga-peniaga pihak ketiga yang dinyatakan oleh kami.

12.4 Kuantiti dan ketersediaan Mata-Mata yang diisukan kepada anda apabila anda menyertai aktiviti-aktiviti Platform Tickled Media akan ditentukan oleh, dan ditukarkan oleh, Tickled Media pada budi bicaranya yang tunggal.

12.5 Anda boleh periksa baki Mata-Mata dan juga sejarah penebusan dalam akaun pengguna anda. Baki Mata-Mata dan sejarah penebusan anda spertimana yang dinyatakan dalam akaun pengguna anda akan berfungsi sebagai bukti konklusif yang sama, kecuali:

(a) Terdapatnya asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa kemungkinan wujudnya kesilapan software atau penyelewengan yang serupa; dan/atau

(b) Kami memberitahu anda bahawa terdapatnya kesilapan software atau penyelewangan yang serupa.

12.6 Kami menentukan kuantiti Mata-Mata yang dikehendaki tersebut untuk penukaran Mata-Mata. Kuantiti Mata-Mata ini boleh tukar dari semasa ke semasa seperti yang diumumkan ataupun diberitahui oleh Tickled Media, dan tanpa notis sebelumnya, kepada anda.

12.7 Mana-mana Mata-Mata yang diisukan kepada mana-mana pengguna Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut akan ditukarkan untuk ganjaran sahaja semasa tempoh yang dinyatakan Tickled media, tertakluk kepada ketersediaan ganjaran yang dapat digunakan. Tempoh masa semasa seorang pengguna boleh menukarkan Mata-Mata untuk ganjaran boleh dinyatakan ataupun ditukarkan oleh Tickled Media pada bila-bila masa dengan budi bicara kami yang tunggal dan mutlak.

12.8 Kami mengekalkan hak untuk membatalkan ataupun mengosongkan mana-mana Mata-Mata yang diisukan kepada seorang pengguna, atau menolak penebusan ganjaran-ganjaran kepada seorang pengguna untuk apa-apa sebab pada budi bicara kami yang mutlak. Mata-Mata tersebut tidak mewakili sebarang obligasi undang-undang daripada kami kepada anda. Kami tidak adanya obligasi untuk membekalkan anda manfaat mana-mana Mata-Mata.

12.9 Semua Mata-Mata akan luput pada penamatan perjanjian kami ataupun akaun anda atas apa-apa sahaja sebab.

12.10 Kami adalah tidak berobligasi untuk membekalkan anda ganjaran-ganjaran ataupun mana-mana peluang untuk anda menebuskan mana-mana Mata-Mata.

12.11 Pada ketikanya mana-mana mata ditebuskan, terma-terma dan syarat-syarat tambahan boleh digunakan untuk penebusannya.

12.12 Pada ketikanya mana-mana Mata-Mata telah ditebuskan dengan satu peniaga parti ketiga:

(a) Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana kerugian yang tertimbul daripada pembekalan (ataupun ketidakbekalan) peniaga parti ketiga untuk bahan-bahan dan/ataupun perkhidmatan; dan

(b) Terma-terma dan syarat-syarat tambahan yang dinyatakan oleh peniaga parti ketiga yang boleh digunakan.

 

13. Pertandingan-Pertandingan, Cabutan-Cabutan Bertuah dan Promosi-Promosi

13.1 Dari semasa ke semasa anda mungkin berpeluang untuk menyertai pertandingan, pemberian hadian, sweeptakes atau promosi lain yang kami tajakan. Penyertaan anda mungkin memerlukan anda berkongsi maklumat peribadi anda kepada kami atau pihak ketiga yang menaja pertandingan, pemberian hadiah, sweeptakes atau promosi, dan anda semestinya memeriksa peraturan-peraturan untuk menentukan bagaimana maklumat anda akan digunakan dan dikongsi kepada pihak yang lain.

13.2 Tickled Media boleh mengumumkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peluang sebegini, tetapi tanpa kira samada peraturan-peraturan spesifik akan diumumkan, kesemua peluang sebegini akan dikawali oleh Tickled Media’s “Contest & Giveaway: Terms and Conditions” yang dinyatakan di https://sg.theasianparent.com/contests-terms-and-conditions (“Polisi-Polisi Pertandingan“). Sebarang peraturan-peraturan yang diumumkan pada masa pertandingan adalah bertambahan kepada Polisi-Polisi Pertandingan. Tambahan lagi, sebagai satu syarat untuk mendapat sebarang anugerah atau hadiah, anda mungkin dikehendaki untuk membekalkan maklumat tambahan, untuk menandatangani sesuatu pelepasan, atau memberi kuasa kepada penggunaan maklumat tertentu mengenai anda dalam bahan-bahan pemasaran.

13.3 Jika terdapat pihak ketiga yang menguruskan pertandingan, penyertaan anda dalam pertandingan akan tertakluk kepada terma-terma tambahan dan syarat-syarat sedemikian dan polisi keperibadian pihak ketiga tersebut. Pihak kami tidak bertanggungjawab terhadap pertandingan yang diuruskan oleh pihak-pihak ketiga tersebut dan/atau penyertaan anda dalam pertandingan tersebut sebagaimanapun. Anda semestinya semak secara berhati-hati Polisi-Polisi Pertandingan dan terma-terma dan syarat-syarat pihak-pihak ketiga tersebut sebelum membuat keputusan untuk menyertai pertandingan yang dihebahkan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan.

 

14. Penafian Waranti-Waranti Mengenai Perkhidmatan-Perkhidmatan

14.1 Melainkan yang dinyatakan secara nyata dalam perjanjian ini, Tickled Media atau mana-mana syarikat-syarikat gabungannya tidak membuat sebarang janji-janji tambahan mengenai Perkhidmatan-Perkhidmatan kecuali yang dinyatakan di sini. Kami menafikan segala waranti-waranti, tersurat atau tersirat, dan anda dengan ini menerima bahawa segala perkhidmatan-perkhidmatan adalah disediakan “seperti ianya” (“as-is”) dan “seperti yang ada” (“as-available”). Tickled Media tidak membuat apa-apa komitmen mengenai kebolehpercayaan, ketersediaan, atau sekuriti Perkhidmatan-Perkhidmatan atau kemampuan mereka untuk meramal kitaran-kitaran haid/ovulasi dan penularan berkenaan data sensitive melainkan bahawa ia akan menggunakan usaha-usaha yang munasabah secara komersial untuk melindungi maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Polisi Keperibadian kami.

14.2 PERKIDMATAN-PERKHIDMATAN DAN LAMAN-LAMAN WEB (TERMASUK APA-APA APPLIKASI MUDAH ALIH) ADALAH DIBEKALKAN OLEH TICKLED MEDIA ATAS DASAR “SEPERTI IANYA” (“AS IS”) DAN “SEPERTI YANG ADA” (AS-AVAILABLE). TICKLED MEDIA DAN PEMBERI-PEMBERI LESENNYA DAN SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGANNYA TIDAK MEMBUAT APA-APA PERWAKILAN ATAU WARANTI APA-APA JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI OPERASI APP, LAMAN WEB ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN-BAHAN ATAU PRODUK-PRODUK TERMASUK YANG BERADA DI MANA-MANA APP, ATAU LAMAN WEB ATAU YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERSEBUT SEHINGGA SEPENUHNYA YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, TICKLED MEDIA DAN PEMBERI-PEMBERI LESENNYA DAN SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGANNYA MENAFIKAN SEGALA WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT MENGENAI KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK SESUATU TUJUAN DAN KETIDAKLANGGARAN UNTUK PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERSEBUT, PRODUK DAN LAMAN-LAMAN WEB YANG DIBEKALKAN OLEH TICKLED MEDIA. TICKLED MEDIA DAN PEMBERI-PEMBERI LESENNYA DAN SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGANNYA SECARA TAMBAHAN JUGA TIDAK MENJAMIN KETEPATAN ATAU KELENGKAPAN MAKLUMAT, TEKS, GRAFIK-GRAFIK, PAUTAN-PAUTAN ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG TERKANDUNG DALAM ATAU YANG ADA DI APP ATAU LAMAN-LAMAN WEB. PENGGUNAAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI SAHAJA. SEBARANG BAHAN DAN/ATAU DATA YANG DIMUAT TURUN ATAU DIDAPAT MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ADALAH DI BAWAH PERTIMBANGAN ANDA SENDIRI DAN RISIKO ANDA SENDIRI. ANDA SENDIRI AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEMATA-MATA SAHAJA UNTUK APA-APA KEROSAKAN ATAS ANDA YANG DIAKIBATKAN DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ATAU KANDUNGAN TERSEBUT. SEGALA RISIKO YANG BERBANGKIT DARIPADA PENGGUNAAN ATAU PRESTASI PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ADALAH KEKAL DI BAWAH ANDA SENDIRI SAHAJA. TICKLED MEDIA TIDAK MENJANJI APA-APA HASIL YANG SPESIFIK DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN ATAU KANDUNGAN. SESETENGAH BIDANG-BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI-WARANTI TERSIRAT, JADI SEBAHAGIAN TERTENTU PENGECUALIAN-PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI TERHADAP ANDA. ANDA JUGA MUNGKIN ADA HAK-HAK LAIN YANG BERLAINAN UNTUK BIDANG-BIDANG KUASA YANG BERBEZA.

14.3 POTENSI KETIDAKSEDIAAN. PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN MUNGKIN MENGALAMI KETIADAKSEDIAAN SEMENTARA WAKTU DARI SEMASA KE SEMASA UNTUK PENYELENGGARAAN ATAU SEBAB-SEBAB YANG LAIN. TICKLED MEDIA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK APA-APA KEGAGALAN APP, LAMAN-LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERSEBUT. KEGAGALAN TERSEBUT MUNGKIN DISEBABKAN OLEH APA-APA SEBAB, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA YANG TIDAK BERADA DALAM KAWALAN TICKLED MEDIA, SEPERTI KEGAGALAN ATAU KEMEROSOTAN MEKANIKAL, ELEKTRONIK ATAU KOMUNIKASI-KOMUNIKASI. ANDA BERSETUJU BAHAWA TICKLED MEDIA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA-APA KEHILANGAN BAHAN-BAHAN, KANDUNGAN, ATAU APA-APA MODIFIKASI, PENGGANTUNGAN ATAU PEMBERHENTIAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERSEBUT.

14.4 Tickled Media adalah berhak pada bila-bila masa, dalam budi bicara kami yang tunggal dan mutlak dan tanpa sebarang notis terdahulu, untuk menambah kepada, mengubah, menamatkan, menarik balik atau menggantung operasi untuk keseluruhan atau mana-mana bahagian atau ciri-ciri Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut tanpa memberi apa-apa sebab.

14.5 Tickled Media tidak bertanggungjawab untuk apa-apa virus, kepincangan teknikal atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan rangkaian atau perkhidmatan telefon, sistem-sistem komputer, servers atau providers, peralatan komputer atau telefon mudah alih, perisian, kegagalan emel atau permohonan atas sebab-sebab masalah-masalah teknikal atau kesesakan trafik dalam internet atau dalam apa-apa laman ataupun kombinasinya, termasuk kecederaan atau kerosakan kepada komputer, telefon mudah alih atau perkakasan dan perisian lain anda atau sesiapapun, yang berkaitan atau diakibatkan daripada penggunaan atau muat turun bahan-bahan yang berkaitan dengan App, penggunaan Laman-laman Web dan/atau berkaitan dengan Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut.

14.6 Tidak dalam apa jua keadaan pun Tickled Media akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan, termasuk apa-apa kerugian atau kerosakan kepada apa-apa kandungan yang diakibatkan daripada penggunaan oleh sesiapapun App, Laman Web, Perkhidmatan, atau apa-apa kandungan atau applikasi pihak ketiga, perisian atau kandungan yang diterbit atas atau melalui App, Laman Web atau Perkhidmatan atau disebarkan kepada pengguna-pengguna lain, atau apa-apa interaksi antara pengguna-pengguna Perkhidmatan tersebut, samaada atas talian atau di luar talian.

14.7 Tickled Media tidak mengawal atau menyokong kandungan, mesej atau maklumat yang dibekalkan oleh pengguna-pengguna Perkhidmatan, termasuk apa-apa Pengemukaan, ciri-ciri berbual atau forum, iklan-iklan, atau laman-laman luaran yang mungkin dipautkan/dihubung dengan atau dari sesuatu produk Tickled Media atau forumnya dan, oleh sebab itu, Tickled Media secara spesifiknya menafikan sebarang tanggungjawab yang berkaitan dengan apa-apa yang tersebut sebelum ini. Penggunaan Perkhidmatan dan/atau Kandungan adalah secara seluruhnya dalam risiko anda sendiri sahaja.

14.8 Perkhidmatan-Perkhidmatan mungkin mengandungi atau menghantar iklan-iklan dan tajaan, termasuk pemasaran rakan gabungan. Pengiklan atau penaja adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahan-bahan yang dikemukakan untuk dimasukkan adalah tepat dan mematuhi undang-undang yang terpakai. Kami adalah tidak bertanggungjawab untuk:-

(a) kepenyalahan undang-undang atau apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau masalah dalam bahan-bahan pengiklan atau penaja; dan

(b) sebarang liabiliti dan tanggungjawab yang berbangkit daripada apa-apa produk-produk yang ditawar oleh mana-mana pihak ketiga yang mengiklan atas Perkhidmatan-Perkhidmatan.

 

15. Had Liabiliti Kami

15.1 Anda bersetuju bahawa anda adalah bertanggungjawab untuk menggunakan pertimbangan anda dalam segala pernyataan, tawaran, maklumat, pandangan, bahan, kandungan, kandungan pengguna, dan produk pihak ketiga, yang daripada kami, pengguna-pengguna lain, dan daripada pengiklan dan pihak ketiga yang lain atas Perkhidmatan-Perkhidmatan.

15.2 Penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan dan Kandungan Perkhidmatan oleh anda adalah di bawah risiko anda sendiri. Tickled Media dan rakan-rakan kongsinya tidak mempunyai apa jua liabiliti untuk penggunaan atau penggantungan anda kepada mana-mana Kandungan, produk atau perkhidmatan yang anda guna atau tembung atas mana-mana Perkhidmatan-Perkhidmatan.

15.3 Secara khususnya, tetapi tiada terhad, anda bersetuju bahawa Tickled Media (atau mana-mana pegawai, pekerja atau agennya) adalah tidak bertanggungjawab di bawah apa-apa teori undang-undang atau undang-undang atau peraturan-peraturan untuk apa-apa ganti rugi pampasan, tidak langsung, khas, sampingan, hukuman atau berbangkit, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian keuntungan, gangguan bisnes, kehilangan maklumat atau data, kegagalan untuk mengandung atau melahir, kegagalan untuk meramal kitaran-kitaran anda, apa-apa Kandungan, maklumat atau nasihat yang didapat atas Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, atau apa-apa aspek hubungan anda dengan pasangan anda, teman atau pihak ketiga yang lain, samada berdasarkan kepada perlanggaran perjanjian, perlanggaran waranti, tort, liabiliti produk atau yang lain-lain.

15.4 Secara sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang, penggunaan dan penggantungan anda kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan akan mengecualikan Tickled Media untuk sebarang liabiliti terhadap ganti rugi yang berbangkit daripada apa-apa kerosakan yang mungkin berlaku kepada anda termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian pendapatan, kecederaan kendiri dan/atau kematian yang berlaku pada bila-bila masa sebagaimanapun.

15.5 Perkhidmatan-Perkidmatan kami tidak akan disediakan tanpa had-had dan penafian-penafian yang terkandung dalam Terma-Terma ini, memandangkan majoriti Perkhidmatan-Perkhidmatan adalah disediakan secara “percuma” atau atas harga yang telah mengambil kira had-had dan penafian-penafian dalam Terma-Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan had-had ini, sila JANGAN guna Perkhidmatan-Perkhidmatan kami.

15.6 Tiada apa-apa nasihat atau maklumat yang anda peroleh daripada kami melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan atau dalam sokongan Perkhidmatan-Perkhidmatan mencipta apa-apa waranti, representasi atau gerenti yang tidak disebut secara nyata dalam Terma-Terma ini.

15.7 Sesetengah undang-undang tidak membenarkan pengecualian atau had untuk gantirugi sampingan atau berbangkit, oleh itu sebahagian daripada had-had dan pengecualian-pengecualian di atas mungkin tidak terpakai terhadap anda. Dalam keadaan ini, walaupun yang disebut terdahulu, jika Tickled Media didapati bertanggungjawab kepada anda, anda bersetuju bahawa tanggungjawab agregat Tickled Media untuk apa-apa jua sebab, dan tidak kira dalam apa-apa jenis tindakan, akan dalam kesemua masa terhad kepada jumlah yang telah dibayar, jika ada, oleh anda kepada Tickled Media, mengenai App, penggunaan Laman-laman Web dan/atau Perkhidmatan-Perkhidmatan, atau satu ratus (100) Ringgit Malaysia, yang mana lebih tinggi.

15.8 Tambahan, anda secara spesifiknya bersetuju dan mengakui bahawa Tickled Media tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dikemukakan oleh mana-mana pengguna yang lain, atau sebarang tindakan pihak ketiga yang berunsur fitnah, menyinggung perasaan atau haram. Sebarang penyerdehanaan atau kurasi kandungan pengguna yang mungkin kami lakukan tidak mengubah penafian liabiliti kami ini.

 

16. Perlindungan Maklumat Akaun Anda

16.1 Anda adalah bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah-langkah munasabah untuk memastikan tiada sesiapa pun yang mempunyai askes kepada kata laluan atau akaun-akaun anda dan bersetuju untuk tidak mendedahkan yang sama kepada mana-mana pihak ketiga.

 

17. Perjanjian yang Lengkap antara Anda dan Kami

17.1 Melainkan yang disediakan secara nyata, Terma-Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Tickled Media mengenai penggunaan App, Laman-laman Web dan/atau Perkhidmatan-Perkhidmatan.

17.2 Penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan oleh anda adalah tertakluk kepada:

(a) Polisi Keperibadian kami yang ada di https://community.theasianparent.com/privacy?lng=en;

(b) Garis-garis Panduan Komuniti kami yang ada di https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view; dan

(c) Sebarang terma-terma dan syarat-syarat tambahan yang kami atau mana-mana pihak ketiga mungkin nyatakan secara spesifik dari semasa ke semasa.

 
18. Bagaimana Kami Mengendalikan Pertikaian-Pertikaian dan Undang-undang Yang Memerintah

18.1 Jika sesuatu pertikaian berbangkit antara anda dengan Tickled Media, kami bermatlamat untuk membekalkan anda dengan satu cara penyelesaian pertikaian yang cepat dan jimatkan kos. Pada ketikanya berlaku sesuatu pertikaian kami menggalak anda untuk berhubung dengan kami terdahulu untuk menyelesaikan masalah anda secara langsung dengan kami. Anda boleh menghubungi kami mengenai sebarang aduan atau pertikaian di bahagian “Hubungi Kami” (“Contact Us”) Laman-laman Web. Tickled Media dan anda mesti dengan niat jasa baik cuba untuk menyelesaikan secara cepat apa-apa pertikaian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan terma-terma ini melalui perundingan secara damai, yang mana mesti dimulakan oleh mana-mana pihak melalui pemberian notis bertulis kepada pihak yang lain.

18.2 Penyelesaian Pertikaian. Dalam keadaan Tickled Media dan anda tidak dapat menyelesaikan pertikaian tersebut secara damai, pertikaian tersebut mesti dirujuk kepada dan akhirnya diselesaikan dengan timbang tara yang ditadbirkan oleh Singapore International Arbitration Centre mengikut Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre yang berkuatkuasa untuk masa tersebut, kaedah/peraturan yang mana adalah dianggap dimasukkan secara rujukan dalam klausa ini. Tribunal itu mesti terdiri daripada tiga (3) penimbang tara. Bahasa untuk timbang tara tersebut mesti dalam Bahasa Inggeris.

18.3 Undang-undang Yang Memerintah. Terma-terma ini adalah diperintahkan oleh undang-undang Republic of Singapore, tanpa mengambil kira prinsip-prinsip konflik undang-undang. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada peruntukan-peruntukan dalam Singapore Evidence Act (Chapter 97) dan the Electronic Transactions Act (Cap. 88),

 

19. Tanggung Rugi

19.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menjamin Tickled Media (dan mana-mana pekerja, pegawai, pengarah atau syarikat-syarikat gabungan Tickled Media, setiapnya dikenali sebagai “Orang Syarikat” (Company Person)) adalah bebas daripada segala bahaya (termasuk tetapi tidak terhadap kepada kos dan fi peguam) untuk sebarang pendakwaan, tuntutan yang dibuat oleh anda, mana-mana pihak ketiga, pengawal, kerajaan atau pendakwa raya yang disebabkan atau berbangkit daripada:

(a) Akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan;

(b) Perlanggaran Terma-terma ini oleh anda dan/atau pihak ketiga yang menggunakan akaun anda;

(c) Pencerobohan oleh anda, atau mana-mana pihak ketiga yang mengguna akaun anda, terhadap apa-apa harta intelek atau hak lain-lain mana-mana pihak dan entiti;

(d) Apa-apa kandungan yang disiarkan melalui Perkhidmatan-Perkhidmatan oleh anda (termasuk tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan fitnah, pencerobohan privasi, atau perlanggaran lain terhadap hak-hak orang); dan

(e) Perlakuan apa-apa kesalahan undang-undang atau peraturan-peraturan yang terpakai oleh anda.

19.2 Tanggungjawab anda di bawah tanggung rugi yang tersebut terdahulu mungkin tidak boleh ditolak terhadap apa-apa tuntutan lain yang anda mungkin ada terhadap Tickled Media atau mana-mana Orang Syarikat (Company Person).

19.3 Anda kekal bertanggungjawab semata-mata sahaja untuk segala kandungan yang anda muat naik, siar, emel, hantar atau sebar menggunakan, atau berkaitan dengan, Perkhidmatan-Perkhidmatan.

19.4 Anda bersetuju bahawa peruntukan-peruntukan dalam Seksyen ini akan kekal berkuatkuasa walaupun sebarang penamatan akaun (akaun-akaun) anda atau Perkhidmatan-Perkhidmatan.

19.5 Anda akan bekerjasama sepenuhnya dengan Tickled Media dalam pembelaan terhadap apa-apa alegasi, tuntutan atau tindakan undang-undang pihak ketiga. Tickled Media merizabkan hak untuk kawalan eksklusif dan pembelaan terhadap sebarang perkara tanggung rugi.

 

20. Tempoh dan Penamatan

20.1 Kecuali ditamatkan oleh Tickled Media, Terma-Terma ini akan kekal berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan mana-mana Perkhidmatan-Perkhidmatan.

20.2 Tertakluk kepada sub-perenggan terakhir Seksyen ini, anda boleh menamatkan perjanjian yang ditunjukkan dalam Terma-Terma ini pada bila-bila masa dengan memadamkan App tersebut daripada komputer anda dan dari mana-mana peranti mudah alih di mana anda telah memasang sebarang elemen Perkhidmatan-Perkhidmatan dan tidak lagi menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan kami.

20.3 Tickled Media boleh menamatkan Terma-Terma ini dengan anda pada bila-bila masa, terutamanya jika anda melanggar mana-mana peruntukan dalam Terma-Terma ini. Keistimewaan yang diberikan kepada anda di bawah Terma-Terma ini akan ditamatkan secara serta-merta dan automatik tanpa notis daripada Tickled Media jika, anda gagal mematuhi mana-mana terma atau peruntukan dalam Terma-Terma ini, mengikut budi bicara kami sahaja. Sebarang penamatan di bawah Terma-Terma ini juga akan menamatkan lesen-lesen yang diberikan. Selepas penamatan Terma-Terma ini atas apa jua sebab, anda perlu memusnahkan dan membuang semua salinan harta intelek yang dimiliki oleh Tickled Media daripada semua komputer dan media storan yang lain. Tickled Media berhak untuk memeriksa dan mengaudit kediaman atau fasiliti anda untuk mengesahkan perkara di atas.

20.4 Sekiranya anda atau Tickled Media menamatkan perjanjian yang telah dinyatakan dalam Terma-Terma ini, atau jika Tickled Media menggantung akses anda daripada menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa Tickled Media tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab terhadap anda dan Tickled Media tidak akan membayar balik apa-apa amaun yang telah dibayar oleh anda, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

20.5 Perwakilan anda (di mana sahaja dibuat oleh anda kepada kami di bawah perjanjian ini atau sebaliknya) seksyen tanggung rugi di bawah Seksyen 19, seksyen Penyelesaian Pertikaian di bawah Seksyen 18, seksyen Had Liabiliti di bawah Seksyen 15 dan mana-mana peruntukan lain yang dengan sifat mereka direka untuk bertahan dari penamatan akan terus berkuatkuasa meskipun sebarang penamatan atau tempoh tamat Terma-Terma ini.

20.6 Penamatan Terma-Terma ini di atas apa jua sebab tidak akan menjejaskan kewajipan anda untuk membuat pembayaran penuh bagi apa-apa fi yang perlu dibayar sekiranya pembayaran bagi fi tersebut belum dibayar.

 

21. Akses dari negara-negara di luar Malaysia

21.1 Tickled Media mengendalikan dan mengawal Perkhidmatan-Perkhidmatan dari pejabat-pejabatnya di Malaysia. Tickled Media tidak membuat apa-apa representasi bahawa Perkhidmatan-Perkhidmatan adalah sesuai atau disediakan di lokasi-lokasi lain.

21.2 Maklumat yang diberikan mengenai Perkhidmatan-Perkhidmatan bukan bertujuan untuk diedarkan atau digunakan oleh sesiapa atau mana-mana entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan membuat Tickled Media tertakluk terhadap sebarang keperluan untuk mendaftar dalam bidang kuasa atau negara tersebut.

21.3 Oleh itu, sesiapa yang memilih untuk mengakses Perkhidmatan-Perkhidmatan dari lokasi-lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana undang-undang tempatan terpakai.

 

22. Hak Pihak Ketiga (Apple Inc)

22.1 Sekiranya anda telah memuat turun App tersebut daripada Apple, Inc. (“Apple”) App Store atau jika anda menggunakan App tersebut pada peranti iOS, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan notis berikut mengenai Apple. Perjanjian ini adalah di antara anda dengan Tickled Media sahaja, bukan dengan Apple, dan Apple tidak bertanggungjawab terhadap Perkhidmatan-Perkhidmatan dan kandungannya. Apple tidak berkewajiban untuk menyediakan sebarang perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berkenaan dengan Perkhidmatan. Sekiranya berlaku apa-apa kegagalan Perkhidmatan-Perkhidmatan untuk mematuhi sebarang waranti yang terpakai, maka anda boleh memaklumkan kepada Apple dan Apple akan membayar balik sebarang harga pembelian yang berkenaan untuk App tersebut kepada anda; dan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Apple tidak mempunyai kewajiban waranti yang lain sehubungan dengan Perkhidmatan-Perkhidmatan.

22.2 Apple tidak bertanggungjawab untuk menangani sebarang tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Perkhidmatan-Perkhidmatan atau pemilikan anda dan/atau penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (1) tuntutan liabiliti produk; (2) sebarang tuntutan di mana Perkhidmatan-Perkhidmatan gagal mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan; dan (3) tuntutan yang timbul di bawah perlindungan pengguna atau undang-undang yang serupa. Apple tidak bertanggungjawab untuk penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan tuntutan mana-mana pihak ketiga bahawa Perkhidmatan-Perkhidmatan dan/atau pemilikan dan penggunaan App tersebut oleh anda melanggar hak-hak harta intelek pihak ketiga tersebut.

22.3 Anda bersetuju untuk mematuhi terma-terma pihak ketiga yang terpakai semasa menggunakan Perkhidmatan-Perkhidmatan. Apple, dan anak syarikat Apple, adalah benefisiari pihak ketiga Perjanjian ini, dan setelah anda bersetuju dengan Perjanjian ini, Apple akan mempunyai hak (dan akan dianggap telah menerima hak) untuk menguatkuasakan Perjanjian ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga Perjanjian ini. Anda dengan ini membuat representasi dan waranti bahawa (1) anda tidak berada di negara yang dikenakan embargo Kerajaan A.S, atau yang telah disenaraikan oleh Kerajaan A.S. sebagai negara “sokongan pengganas”; dan (2) anda tidak disenaraikan sebagai pihak yang dilarang atau diharamkan oleh Kerajaan A.S..

 

23. Sistem-sistem Pihak Ketiga

23.1 Ada kemungkinan anda akan dapat mengakses sebahagian Perkhidmatan-Perkhidmatan dengan mengakses dan/atau mendaftar masuk ke sistem pihak ketiga seperti Facebook atau Google. Sebarang penggunaan atau akses ke bahagian Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut dan sebarang maklumat, data, arahan atau komunikasi (“Komunikasi“) yang dapat dirujuk ke akaun anda dengan system-sistem pihak ketiga tersebut (sama ada akses, penggunaan atau Komunikasi tersebut dibenarkan oleh anda atau tidak) akan dianggap sebagai:

(a) Penggunaan atau akses Perkhidmatan-Perkhidmatan oleh anda; dan/atau

(b) Komunikasi yang dihantar dan dikeluarkan secara sah oleh anda.

23.2 Anda akan terikat dengan sebarang akses, penggunaan, dan/atau Komunikasi yang boleh dirujuk ke akaun anda dengan system-sistem pihak ketiga tersebut, dan anda bersetuju bahawa Tickled Media berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk bertindak ke atas, bergantung kepada dan/atau mempertanggungjawabkan anda secara sepenuhnya terhadap perkara yang sama seolah-olah ianya telah dilakukan atau dihantar oleh anda.

23.3 Dalam apa jua keadaan sekalipun, ia tidak boleh ditafsirkan bahawa, sekiranya anda mengakses dan menggunakan sistem (termasuk sistem-sistem pesanan), aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program mana-mana pihak ketiga, Tickled Media adalah pihak dalam sebarang transaksi, jika ada, di antara anda dan pihak ketiga tersebut atau bahawa Tickled Media menyokong, menaja, mengesahkan, atau terlibat dalam perkhidmatan, produk, aplikasi atau program yang boleh diakses melalui App atau Perkhidmatan- Perkhidmatan tersebut. Tickled Media tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara mengenai akses dan penggunaan sistem pihak ketiga (termasuk sistem pesanan) oleh anda atau untuk apa-apa produk yang diperolehi dan/atau dibeli daripada atau perkhidmatan yang diberikan oleh mana-mana pihak ketiga, yang mana ia adalah tanggungjawab anda atau pihak ketiga yang berkenaan.

23.4 Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang akses atau penggunaan sistem pihak ketiga (termasuk mana-mana sistem pesanan pihak ketiga), aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program melalui Aplikasi atau Perkhidmatan- Perkhidmatan. Sekiranya anda mengakses atau menggunakan mana-mana sistem pihak ketiga (termasuk mana-mana sistem pesanan pihak ketiga) atau aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program mana-mana pihak ketiga, melalui Aplikasi atau Perkhidmatan-Perkhidmatan tersebut, anda perlu mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang berkenaan untuk mengakses atau menggunakan sistem, aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program pihak ketiga dan bertanggungjawab untuk pendaftaran dan penggunaan sebarang nama pengguna atau kata laluan yang diperlukan untuk menghubungkannya.

23.5 Oleh hal yang demikian, anda tidak mempunyai apa-apa hak atau tuntutan, dan dengan ini mengetepikan sebarang hak yang mungkin anda miliki (jika ada), terhadap Tickled Media berhubung dengan sebarang perlanggaran atau kegagalan untuk mematuhi terma-terma dan syarat-syarat pihak ketiga yang berkenaan dengan akses anda ke dan/atau penggunaan sistem pihak ketiga tersebut (termasuk mana-mana sistem pesanan pihak ketiga), aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program melalui App atau Perkhidmatan- Perkhidmatan.

23.6 Anda membenarkan Tickled Media dan ejennya untuk mengakses sistem pihak ketiga (termasuk mana-mana sistem pesanan pihak ketiga), aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program yang telah anda tetapkan, untuk mendapatkan kandungan atau maklumat yang diminta oleh anda atau untuk memproses atau mengakses fungsi-fungsi atas permintaan anda. Anda dengan ini melantik Tickled Media dan ejen-ejennya sebagai ejen anda bagi tujuan yang telah disebutkan di atas. Tambahan pula, setiap kali anda menghantar nama pengguna atau kata laluan anda untuk mengakses atau menggunakan sistem, aplikasi, perkhidmatan, kandungan, bahan, produk atau program pihak ketiga yang telah anda tetapkan, anda akan dianggap telah memberi kebenaran kepada Tickled Media dan ejennya untuk memproses permintaan anda dan menggunakan maklumat yang dihantar oleh anda.

 

24. Lain-lain

24.1 Statut Had Masa. Anda dan Tickled Media sama-sama bersetuju bahawa tanpa mengira mana-mana statut atau undang-undang yang bertentangan, sebarang tuntutan atau kausa tindakan yang berpunca daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Terma-Terma atau Polisi Keperibadian ini mesti difailkan dalam TEMPOH SATU (1) TAHUN selepas tuntutan atau kausa tindakan tersebut timbul atau selama-lamanya dihalang.

24.2 Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Kecuali sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh anda dalam tanggung rugi anda kepada pihak-pihak yang berkaitan Tickled Media dan peruntukan-peruntukan lain yang terkandung di sini, seseorang atau entiti yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak akan mempunyai hak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Cap. 53B) untuk menguatkuasakan mana-mana Terma-Terma ini. Terma-Terma ini adalah di antara anda dan Tickled Media. Tidak ada pengguna yang mempunyai apa-apa hak untuk memaksa Tickled Media untuk menguatkuasakan apa-apa hak yang mungkin dimiliki olehnya terhadap anda atau pengguna-pengguna yang lain.

24.3 Pemutusan. Sekiranya mana-mana peruntukan dalam Terma-Terma ini didapati tidak sah, menyalahi undang-undang atau dilarang oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, peruntukan tersebut tidak akan berkesan hanya kepada bahagian-bahagian Terma tersebut yang tidak sah, menyalahi undang-undang atau dilarang dan ia tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan lain Terma-Terma ini, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

24.4 Limitasi Pengabaian. Tiada pengabaian untuk apa-apa Terma-Terma ini akan dianggap sebagai satu pengabaian selanjutnya atau berterusan untuk terma atau syarat tersebut atau apa-apa terma atau syarat yang lain. Sebarang pengabaian atau kelonggaran yang diberikan tidak akan menghalang Tickled Media daripada menguatkuasakan bahagian-bahagian lain Terma-Terma ini yang tidak diganggu oleh pengabaian atau kelonggaran tersebut atau memerlukan Tickled Media untuk memberi kelonggaran selanjutnya.

24.5 Penafian mengenai Konvensyen Perjanjian-perjanjian untuk Penjualan Barangan Antarabangsa. Pihak-pihak secara spesifik menafikan pemakaian Konvensyen Perjanjian-perjanjian untuk Penjualan Barangan Antarabangsa.

24.6 Tiada modifikasi atau penepian secara anggapan. Tiada apa-apa tingkah laku antara pihak-pihak atau amalan perdagangan akan bertindak untuk mengubahsuai Terma-Terrma ini. Tiada penepian oleh mana-mana pihak untuk apa-apa perlanggarran atau keingkaran di ini patut dianggap sebagai satu pelepasan untuk sebarang perlanggaran atau keingkaran yang terdahulu atau seterusnya. Sesuatu kegagalan oleh Tickled Media untuk menggunakan atau menguatkuasa sebarang hak-hak yang diberi kepadanya di bawah Terma-Terma ini tidak akan dianggap sebagai satu penepian atau variasi terhadap mana-mana hak-hak tersebut atau bertindak sebagaimana untuk menghalang penggunaan atau penguatkuasaan hak-hak tersebut pada bila-bila masa yang seterusnya.

24.7 Tiada Penyerahan Hak oleh Anda. Anda tidak boleh menyerah-hak Terma-Terma ini tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada kami.

24.8 Penyerahan Hak oleh kami. Tickled Media boleh menyerah-hak Terma-Terma ini tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada anda.

24.9 Pembekalan dokumentasi atas permintaan. Atas permintaan Tickled Media, anda akan membekalkan Tickled Media sebarang dokumentasi, pembuktian atau pelepasan yang diperlukan untuk mengesahkan pematuhan anda terhadap Terma-Terma ini.

24.10 Tiada pentafisran buruk. Anda bersetuju bahawa Terma-Terma ini tidak akan ditafsir buruk terhadap Tickled Media oleh kerana mereka yang mengubal Terma-Terma ini.

24.11 Penepian Pembelaan berdasarkan kekurangan tandatangan. Anda dengan ini mengenepikan apa-apa dan kesemua pembelaan yang anda mungkin ada berdasarkan bentuk elektronik Terma-Terma ini dan kekurangan tandatangan oleh pihah-pihak di ini yang menandatangani Terma-Terma ini.

24.12 Force Majeure. Tiada pihak patut dipertanggungjawab untuk apa-apa kegagalan untuk melaksanakan obligasinya di bawah Terma-Terma ini jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh suatu “Peristiwa Force Majeure”, dengan syarat selalunya bahawa bila-bila masa yang mungkin, pihak yang terganggu tersebut akan menyambung semula obligasi tersebut secepat selepas peristiwa Force Majeure yang menjadikan kegagalan tersebut berhenti atau mereda. Satu “peristiwa Force Majeure” adalah peristiwa yang merupakan satu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kawalan yang munasabah oleh satu pihak yang menjejas orang awam di negara pihak tersebut atau di wilayah, dan yang menyebabkan pihak tersebut tidak boleh mematuhi atau melaksanakan Terma-Terma ini dalam masa. Keadaan atau peristiwa sebegini mesti termasuk tindakan industri atau pertikaian buruh, pergolakan awam, perang atau ancaman perang, kelakuan jenayah atau pengganasan, tindakan kerajaan atau regulasi, kegagalan telekomunikasi ataupun utiliti, gangguan bekalan elektrik, pembakaran, letupan, bencana alam, epidemik, sekatan-sekatan kuarantin, dan kegagalan umum kenderaan awam.

24.13 Tiada Perkongsian. Tiada apa-apa dalam Terma-Terma ini akan membentuk atau dianggap untuk membentuk satu hubungan agensi, perkongsian atau usaha sama antara Tickled Media dan anda dan tiada mana-mana pihak ada sebarang kuasa untuk mengikat pihak yang lain dalam apa jua cara.

24.14 Konflik Bahasa. Pada ketikanya wujud konflik antara versi Bahasa Inggeris dengan versi bahasa yang lain untuk Terma Perkhidmatan ini, versi Bahasa Inggeris Terma Perkhidmatan kami akan diguna dipakai.

24.15 Tafsiran Tajuk-tajuk. Tajuk-tajuk ditebalkan (bold) yang digunakan di sini hanya adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak akan diberikan sebarang import undang-undang.

 

25. Polisi Notis Penghapusan

25.1 Jika anda percaya bahawa hasil kerja anda telah digunakan atau disalin dalam cara yang membentuk satu perlanggaran dan perlanggaran tersebut sedang berlaku dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan kami, sila maklumkan Tickled Media mengikut the Copyright Act, Chapter 63 of Singapore (“Akta tersebut”). Akta tersebut mengandungi peruntukan-peruntukan mengenai pengehadan liabiliti penyedia perkhidmatan rangkaian seperti Tickled Media:

(a) Notis-notis Penghapusan dan Balasan

i. Semua Notis-notis Perlanggaran mesti dihantar kepada Tickled Media melalui Pos Berdaftar atau emel yang dialamatkan secara berikut:-
The Company Secretary
71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05,
Singapore 139951.
Email: [email protected]

ii. Jika pemilik hak cipta atau pemegang lesen eksklusif atau satu agen untuk pihak-pihak yang tersebut terdahulu (“Pengadu”) membekalkan kepada Tickled Media (melalui wakil Tickled Media yang ditetapkan) satu notis yang sah dalam format yang ditetapkan oleh Akta tersebut (“notis penghapusan”), Tickled Media akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membuang atau menghalang akses kepada bahan yang relevan mengikut Akta tersebut.

iii. Lanjutan pembuangan atau penghalangan akses kepada bahan yang relevan tersebut, Tickled Media akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memaklumkan pihak yang membekalkan bahan tersebut (“Pembekal”) mengikut Akta tersebut.

iv. Jika Pembekal tersebut membekal kepada Tickled Media (melalui wakil Tickled Media yang ditetapkan) satu notis sah dalam format yang ditetapkan oleh Akta tersebut (“notis balasan”) dalam enam minggu dari tarikh Tickled Media memaklumkan Pembekal tersebut mengenai pembuangan atau penghalangan hak akses tersebut, Tickled Media akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk memulihkan bahan yang relevan tersebut jika ia boleh dilaksanakan secara teknikal dan praktikal, melainkan jika prosiding undang-undang telah dimulakan untuk menghalang pemulihan tersebut dan Tickled Media telah dimaklumkan secara bertulis mengikut Akta tersebut.

(b) Format notis-notis yang ditetapkan di bawah Akta tersebut dan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan notis-notis tersebut:

i. Sila pastikan notis-notis penghapusan dan balasan yang anda bekalkan kepada Tickled Media mematuhi format yang ditetapkan oleh Akta tesebut. Tickled Media tidak akan bertindak atas sebarang notis melainkan notis tersebut adalah notis yang sah dalam format yang ditetapkan oleh Akta tersebut; dan

ii. Untuk makluman anda, Copyright (Network Service Provider) Regulations menyatakan format notis-notispenghapusan dan balasan patut diberikan kepada penyedia rangkaian perkhidmatan.

26. Maklumat Perhubungan

26.1 Jika anda mempunyai soalan-soalan atau kebimbangan-kebimbangan, anda patut menghubungi kami di [email protected]

Tickled Media’s General Terms of Service

Effective date: 21st January 2021

1. Introduction

1.1 Tickled Media Pte. Ltd. is an entity registered in Singapore bearing company registration number 200917867M, and our registered address is 71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05, Singapore 139951.

1.2 Tickled Media Pte. Ltd., its subsidiaries and/or affiliates (collectively, “Tickled Media“, “we“, “us” or “our“) provides theAsianparent app (the “App“) and the websites owned and/or operated by us which are linked to www.theasianparent.com and all its subdomains (individually, “Website” or collectively, “Websites“) to you subject to these terms of service (“these Terms“).

1.3 Please read these Terms carefully as they contain important information about your legal rights, remedies and obligations. These Terms also describe a contractual agreement between you, the user of the App or Website (“you”, “your”), and Tickled Media, regarding your use of the App offered by us through smartphones, the Websites, or any other element of our service (together with the App or Websites) (collectively referred to as the “Services”). By creating a user account with us or otherwise accessing and using the App and Websites, you confirm that you have read and understood these Terms and agree to be bound by them and all terms and conditions incorporated by reference.

1.4 We reserve the right to change these Terms from time to time at our discretion, and such changes will become applicable to you if you continue to access and use the Services at any time after such changes are posted. Any changes to these Terms will become effective and binding upon you if you access and continue to use the Services at any time after such changes are published on this page. If you do not agree to the amended Terms of Service, please cease using the Services. You are required to visit this page periodically to be sure you are aware of the most recent version of these Terms . We may at our discretion notify you of changes by any other reasonable means. In the event if we do not notify you of such changes by such other means, the changes will be effective regardless.

1.5 If you do not agree to these Terms, do not use any of the Services, and if you do not wish to agree to any changes to these Terms, please immediately cease using the App and/or the Services and terminate your account.

 

2. Medical Advice Disclaimer

2.1 YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT TICKLED MEDIA IS NOT A PROVIDER OF MEDICAL ADVICE.

2.2 THE SERVICES ARE NOT DESIGNED TO PROVIDE AND NEITHER CAN IT BE TAKEN TO HOWSOEVER PROVIDE ANY MEDICAL OR SPECIALIST ADVICE. RATHER, THE SERVICES ARE DESIGNED TO CREATE A PORTAL, COMMUNITY AND PLATFORM FOR SUPPORT AND EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT PARENTING, PREGNANCY AND BABY DEVELOPMENT FOR PARENTS AND PREGNANT WOMEN. THE CONTENTS OF THE SERVICES, SUCH AS TEXT, GRAPHICS, IMAGES, ADVICE, RECOMMENDATIONS, ANY INFORMATION PROVIDED BY ANY THIRD PARTY ON OUR SERVICES OR ANY OTHER INFORMATION WHICH YOU MAY OBTAIN IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE SERVICES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS “CONTENT“) ARE GENERAL IN NATURE AND FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THEY ARE NOT INTENDED TO BE A SUBSTITUTE FOR INDEPENDENT PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS OR TREATMENT.

2.3 EVEN THOUGH WE BELIEVE IN AND PROMOTE THE CAUSE OF REDUCING THE NUMBER OF STILLBORN CHILDREN, WE DO NOT HAVE ANY SPECIAL EXPERTISE IN THIS AREA, WHETHER MEDICAL OR OTHERWISE. WE DO NOT CLAIM OR GUARANTEE, EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, ANY RESULTS IN THE CAPABILITY OF OUR SERVICES TO REDUCE THE RISK OF A STILLBORN DELIVERY FOR YOU.

2.4 The provision of the Content through the Services does not purport, and shall not in any way be deemed, to constitute an offer or provision of any professional or expert advice. You should at all times consult a doctor, qualified expert or professional adviser to obtain advice and independent verification of the information and data contained herein before acting on it.

2.5 Your decision to rely on any information you obtain in connection with your use of the Services is at your sole discretion and risk. You are required to exercise sound judgment and to always seek independent medical advice from doctor, qualified expert or professional adviser.

2.6 Developments in medical research may impact or invalidate the health, fitness, medicinal, and nutritional topics and information discussed on the Services, and no assurance can be given that the Content contained in the Services will always include the most recent findings or developments.

2.7 The Content contained in the Services may very well be inaccurate, outdated or found to have no basis in fact or research. The Content contained in the Services may also contain opinions from parties without actual medical knowledge. We are unable to verify each and every such opinion.

2.8 A major limitation of informational resources like “theAsianparent” is the inability to take into account the unique context, circumstances and particular knowledge your physician has about you, your baby and your baby’s health.

2.9 The Services do not promise that it can provide you accurate information on your pregnancy and foetus or your baby. The information provided, or any predictions that we make, may very well be wrong. It is outside of our ability to give you the same standard of care, or accuracy of information or predictions which a qualified medical professional may be able to give you.

2.10 While we hope that you find the Services useful, you are hereby advised to always seek the advice of your physician or other qualified healthcare provider if you have any concerns or questions about your health or the Content on the Services, and before you take any action which may affect your health or safety or the health or safety of your family or foetus. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking it merely because you read something on the Services.

2.11 Although we may provide general information on food, nutrition and medicine, we stress and advise that you should always seek the advice of your physician or other qualified healthcare provider before acting, or omitting to act, on the information that we provide through the Services. Again, the accuracy of the general information that we provide may very well be wrong, inaccurate and/or otherwise unreliable.

2.12 If you think that you may have a medical emergency, call your local medical emergency hotline for an ambulance, or go to the nearest emergency department immediately. Do not hesitate to seek proper medical attention.

 

3. Eligibility to use our Services

3.1 You must be eligible to use our services. The Services are intended solely for users who are eighteen (18) years of age or older, and any registration, use, or access to the Services by anyone under eighteen (18) is strictly prohibited and in violation of this Agreement. To be eligible to use the Services:

(a) You must be at least 18 years old;

(b) You must be of legal age to form a binding contract and must agree to be bound by these Terms (or if you are younger and not of legal age to form a binding contract, your parent/guardian must agree to be bound by these Terms);

3.2 If you do not meet any and all of these criteria, please immediately delete the App from your systems and do NOT use the Services.

3.3 Any consideration of pregnancy, woman’s health or sexual relationships is very significant. While the Services are offered to help you down this journey, they are not a substitute for mature evaluation and/or professional advice of what is right or advisable for you. We strongly recommend that you do not take any actions lightly. We recommend that you consult with medical professionals who will help you think about the many aspects of such considerations before you take any action which may, to say the least, be life altering.

3.4 We reserve the right to refuse registration of, or cancel your user account at our absolute discretion without any reference and without providing any reason to you. Without limiting the generality of the foregoing, you specifically acknowledge that we have the right to terminate or limit the usage of your account in the event that we determine, in our sole discretion that you have violated (or are likely to violate) the policies of the Services, including any activities that adversely affect the experience of other users, and or breach these Terms.

 

4. Limited License to use the App and Services

4.1 Subject to your acceptance of these Terms, Tickled Media grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable limited license to use any or all of the App, the Services and related software and to display the results of such Services for your personal or non-commercial use.

4.2 You agree not to use the Services for any other purpose, or to copy or distribute the Content of the Services except as specifically allowed in these Terms.

4.3 You agree not to reproduce, modify, adapt, translate, publish, display, communicate, transmit, broadcast, podcast, webcast, distribute, sell, trade or exploit for any commercial or other purposes, any portion of, or any access to:

(a) any of the Services; and

(b) any Content of the Services;

except, to the extent permitted, with our prior written consent or unless expressly permitted in these Terms.

4.4 You agree not to reproduce, display or otherwise provide access to the Services, the Contents of the Services, on another website or server, for example through framing, mirroring, linking, spidering, scraping or by any other technological means, without our prior written permission.

4.5 For the avoidance of doubt, the Content of the Services includes but not limited to:

(a) materials, information, news, advertisements, listings, data, input, text, songs, audio, video, pictures, graphics, software, blogs, webcasts, podcasts, broadcasts, messages, software, comments, suggestions, ideas; and

(b) contents posted by other users of the Services.

4.6 You also agree that you have no right to copy, modify or alter any source code or object code of Tickled Media or its licensors.

 

5. Intellectual Property

5.1 The Services may contain intellectual property belonging to us, which may include content, design, graphics, compilation, magnetic translation, digital conversion and other matters making up the Services are protected under applicable copyrights, trademarks and other intellectual property laws whether owned by Tickled Media or one of its affiliates.

5.2 Use of the Services does not give you ownership of any intellectual property rights in any of the Content, documents or other materials you access. In particular:

(a) Our posting of information or materials on the Services does not constitute a waiver of any right in such information and materials. You shall not copy, redistribute or publish any part of the Services unless we expressly permit you to do so in these Terms; and

(b) The trademarks, logos and service marks (“Marks“) displayed on the Websites are the property of Tickled Media or other third parties, and all rights to the Marks are expressly reserved by Tickled Media or such relevant third parties. You are not permitted to use any Marks without the prior written consent of Tickled Media or such third party.

 

6. Comments, Feedback, Suggestions, Ideas, Forum Posts, and other Submissions

6.1 The Services may allow you to share status updates, provide your written thoughts, chat or participate in news feeds, status updates, blogs, message boards, online/ mobile forums, submit written articles, photos, pictures, audio, feedback or other documents (“Submissions”).

6.2 You warrant and represent that you have the right and authority to your Submissions and that your Submissions do not infringe the intellectual property rights or any other rights of any third party.

6.3 You hereby grant to Tickled Media a non-exclusive, world-wide, royalty-free, irrevocable licence and right to host, transmit, distribute, sub-license or use (which will include without limitation, the right to copy, reproduce and/or publish) the Submissions in any manner that Tickled Media deems fit. If required by Tickled Media, you shall take all steps necessary to ensure that the said rights are vested in Tickled Media.

6.4 You agree that except as prohibited by law and subject to our Privacy Policy, Tickled Media may use, sell, exploit and disclose such Submissions and/or materials derived from such Submissions in any manner, without restriction and without compensation to you. For example, we may use them in a number of different ways, including displaying it on the internet, reformatting it, incorporating it into other works, creating derivative works from it, promoting it, distributing it, and allowing others to do the same in connection with their own websites and media platforms.

6.5 More specifically, you should be aware that we will make all content on our Services (including your Submissions) searchable on the internet and/or available both to other users and to the public at large. You should be very careful, therefore, of any personal details or other personally identifiable information you may disclose through the Services which will be seen by the public at large.

 

7. Premium Services

7.1 Tickled Media may also offer you additional services (“Premium Services”), which may include additional information and analysis. You acknowledge that Tickled Media may charge a fee for the use of any Premium Services, provided that Tickled Media notifies you of any such fee before you incur it the first time. Subject to the foregoing, you agree to pay any fees incurred by you. If your agreement to purchase Premium Services includes an “auto renewal” feature, you agree that you may only terminate such auto renewal in accordance with the processes described below under “Terms of Payment” or as may be specifically set forth on the relevant App or related webpage. In the event that you purchase a subscription for Premium Services which extends beyond the end of the current calendar month and Tickled Media ceases to provide Premium Services prior to the end of the term of your subscription, you may request a refund through the Apple App store or through Google Play. You acknowledge and agree, however, that you will not have any right to a refund in the event that Premium Services are temporarily unavailable for technical or other reasons, or that Tickled Media changes the Premium Services that you purchased, terminates any feature or functionality of such services, begins to offer such services to other users without charge or makes any other changes. YOU UNDERSTAND THAT YOU MAY NOT RECEIVE A REFUND OF ANY AMOUNTS EXCEPT IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, WHICH SHALL ONLY BE MADE THROUGH THE APPLE APP STORE OR GOOGLE PLAY PLATFORM YOU USED TO PURCHASE THE SUBSCRIPTION. Furthermore, in the event that your account is terminated or suspended for any reason (e.g., in connection with a material breach of these Terms or based on the discretion of Tickled Media), any unearned subscription payments will be forfeited unless the Company decides to pay a refund in its sole and absolute discretion.

7.2 Other than a limited, personal, revocable, non-transferable, non-sublicensable license to use any Premium Services that you have purchased, you have no right or title in or to any such Premium Services or information appearing or originating in the Services, or any other attributes associated with use of the Services or stored within the Services. Your right to use Premium Services is not transferable by you and, as with all materials available through the Services may not be resold, repackaged, sublicensed or otherwise made available to third parties.

7.3 Tickled Media reserves the right to discontinue the Services and/or Premium Services or to change the content of the Services and/or Premium Services in any way and at any time, with or without notice to you, without liability, except to the extent it terminates the offering of Premium Services in its entirety.

 

8. Terms of Payments

8.1 The terms of any agreement to pay for any Premium Services will be explained on the payment page on our website or mobile app, where you will confirm the particulars of your agreement. Some purchases will automatically renew. Any additional terms of any purchase including an automatic renewal are explained below or will be explained on the purchase page, which shall be taken to be incorporated herein.

8.2 You will pay for Premium Services through the Apple or Google system through which you obtained the relevant App upon confirmation of purchase. You agree to pay all charges you subscribe for on the App using the Apple or Google system.

8.3 Automatic Renewal/Free Trial Periods. Unless specifically noted at the time you purchase a subscription for Premium Services, that subscription will continue indefinitely until cancelled by you. After your initial subscription period, and again after any subsequent subscription period, your subscription will automatically continue for an additional equivalent period (“Auto Renew”), and your account will be billed the price you agreed to when subscribing during the 24-hour period prior to the expiration of your then current period, unless you turn off the auto-renewal at least 24-hours prior to the end of the current period. If you do not wish your account to renew automatically, or if you want to change or terminate your subscription, please log in and go to your AppleID/Google settings to do so. You must go to the appropriate settings to change your subscription. If you cancel your subscription, you may use your subscription until the end of your then-current subscription term and your subscription will not be renewed thereafter. However, you won’t be eligible for a prorated refund of any portion of the subscription fee paid for the then-current subscription period. We have no obligation to remind you of the expiration of any free trial period (following which you would become a paid subscriber). It is your responsibility to track when subscriptions commence and renew.

8.4 By subscribing, you authorize the Apple or Google system to charge your account at such time and again at the beginning of any subsequent subscription period, including any governmental taxes, levies or any prevailing and applicable taxes including but not limited to the sales and services tax, goods and services tax (GST) or any value-added tax (VAT) as may be imposed on your subscription payments. Upon the renewal of your subscription, if you do not make the required payment, you agree that Tickled Media may either terminate or suspend your subscription and ask Apple or Google, as appropriate, to continue to attempt to charge your account until payment is received (upon receipt of payment, your account will be activated and for purposes of automatic renewal, your new subscription commitment period will begin as of the day payment was received). Your charges may be payable in advance, in arrears, per usage, or as otherwise described when you initially subscribed to the Services.

8.5 Promotions. Any free trial or other promotion that provides subscriber-level access to the Services must be used within the specified time of the trial. You must cancel your subscription before the end of the trial period in order to avoid being charged a subscription fee. In the event that you purchase Premium Services prior to the end of any free trial or promotional period, you will forfeit the remainder of the free trial or promotional period.

 

9. Your Privacy and the Use of Your Data

9.1 We recognize the importance of protecting the privacy of our users, particularly given the nature of that information.

9.2 You should be aware that Tickled Media may collect and collate a variety of information regarding your use of the Services, and may cause the Services to communicate to Ticked Media information about its operations even if you are not connected to the internet or a mobile service. Tickled Media is the sole owner of all such information it collects.

9.3 We collect, use and share your personal information as described in our Privacy Policy. Please review our Privacy Policy for details. By agreeing to these Terms you are also agreeing to our Privacy Policy as if it were repeated here in its entirety. If you do not want us to use your personal information as described in our Privacy Policy, subject to your rights and choices described therein, please do NOT use the Services.

9.4 Tickled Media employs a number of technical, organizational and physical safeguards designed to protect the personal information we collect. Although we make a good faith effort to store personal information in a secure environment, security risk is inherent in all internet and information technologies and we cannot and shall not guarantee the security of your information.

 

10. The Privacy of Others

10.1 You might learn and/or obtain any private information about other users through the App or our other Services. In addition, you might meet other users and choose to share information directly.

10.2 You agree not to disclose information of other users that you may obtain through your use of the Services or otherwise to third parties or use such information for any purpose (including and especially marketing purposes) without the other user’s explicit consent. You agree to use another user’s information only in connection with the Services. Notwithstanding the foregoing, as described above, we may make some or all of the content on our Services available to users and non-users on the internet or through our mobile App.

 

11. Usage Rules

11.1 You agree that your use of and conduct on the Services (including any Submissions, message board, chat or other communication feature), shall be in compliance with all applicable laws and regulations and will not:

(a) Include in your Submissions any:

i. potentially offensive comments that are connected to religion, race, national origin, gender, sexual preference or physical handicap;

ii. content that constitutes election advertising or political campaigning;

iii. falsehoods that are deliberately made; and/or

iv. publication of any personal information of another with the intention to cause harassment, alarm, distress or the fear of violence (of the facilitation of violence), including the practice of “doxing”;

(b) Include profanity or any obscene, indecent, pornographic, sexual or otherwise objectionable content or language;

(c) Promote violence, illegal drug use, or substance abuse or describe how to perform a violent act, use illegal drugs or abuse other substances;

(d) Violate the contractual, personal, intellectual property or other rights of any party, or promote or constitute any form of illegal activity;

(e) Be in violation of these Terms, any applicable local, state, federal or international law, rule or regulation or the rules of conduct posted with respect to any individual feature of the Services;

(f) Reveal any personal information about another individual, including another person’s address, phone number, e-mail address, credit card number or any information that may be used to track, contact or impersonate that individual;

(g) Attempt to impersonate any other party;

(h) Use the account of another member or user of the Services at any time, whether with or without his/her permission;

(i) Create user accounts by automated means or under false pretense or mislead others as to the origins of your communications;

(j) Trick, defraud or mislead Tickled Media or other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as passwords;

(k) Make improper use of Tickled Media’s support services or submit false reports of abuse or misconduct;

(l) Engage in any commercial activities, including, without limitation, any attempt to raise money for anyone or advertise or promote a product, service, website, pyramid scheme or other multi-tiered marketing scheme, without the prior written consent of Tickled Media;

(m) Create or transmit unwanted electronic communications such as “spam,” to other users or members of the Services or otherwise interfere with other users’ or members’ enjoyment of the Services;

(n) Defame, mock, harass, disparage, tarnish, or otherwise harm the reputation of, in Tickled Media’s opinion, Tickled Media and/or the Services or any other user;

(o) Disseminate or transmit viruses, worms, Trojan horses, RATs, keyboard loggers, time bombs, spyware, adware, cancelbots, passive collection mechanisms (“PCMs“), or any other malicious or invasive code or program or upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) any material that acts as a passive or active information collection or transmission mechanism, including, without limitation, clear graphics interchange formats (“gifs“), 1×1 pixels, web bugs, cookies or other similar devices;

(p) Copy or adapt the Services’ software including but not limited to HTML, JavaScript or other code;

(q) Reverse engineer, decompile, reverse assemble, modify or attempt to discover any software (source code or object code) that the Services create to generate web pages or any software or other products or processes accessible through the Services;

(r) Use or launch, develop or distribute any automated system, including, without limitation, any spider, robot (or “bot“), cheat utility, scraper or offline reader that accesses the Services, or use or launch any unauthorized script or other software;

(s) Hack into, interfere with, disrupt, disable, over-burden or otherwise impair the proper working of the Website, Services or Servers, which shall include but is not limited to denial-of-service attacks, spoof attacks, session hacking, sniffing, tampering, reverse engineering or reprogramming;

(t) Cover or obscure any notice, banner, advertisement or other branding on the Services;

(u) Interfere with or circumvent any security feature of the Services or any feature that restricts or enforces limitations on use of or access to the Services;

(v) Claim expert or medical expertise or purport to provide medical advice to other users on the Services; and/or

(w) Engage in any scheme to increase any rewards that you may receive from us that is unintended by us (such as the creation and use of multiple accounts etc.).

11.2 Further, you agree to abide by the Community Rules available at: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view

 

12. Rewards Program

12.1 We may issue digital reward points (“Points”) to you to reward you for your continued engagement on our Services.

12.2 The Points have no cash or monetary value and the Points shall not be exchanged for currency in any form. Under no circumstances shall the Points be purchased, resold or transferred by, or to, users, for monetary value or otherwise.

12.3 The Points may be used only for the purpose of exchanging for specified goods and/or services provided by us or third party merchants specified by us.

12.4 The quantity and availability of Points issued to you when you participate in engagement activities on the Tickled Media Platform shall be determined by, and varied by, Tickled Media at its sole discretion.

12.5 You can check your Points balance and redemptions history in your user account. Your Points balance and redemption history as set out in your user account shall serve as a conclusive evidence of the same, unless:

(a) There is reasonable basis to believe that a software error or similar irregularity may have occurred; and/or

(b) We inform you that there is a software error or similar irregularity.

12.6 We determine the quantity of Points required for an exchange for Points. This quantity of Points may change from time to time as announced or notified by Tickled Media, and without any prior notice, to you.

12.7 Any Points issued to any user of the Services shall be exchanged for rewards only during the time period specified by Tickled Media, subject to the availability of the applicable rewards. The time period during which a user may exchange Points for rewards may be specified or amended by Tickled Media at any time at our sole and absolute discretion.

12.8 We reserve the right to cancel or void any Points issued to a user, or refuse the redemption of rewards to a user for any reason in our absolute discretion. The Points do not represent any legal obligation from us to you. We shall have no obligation to provide you the benefit of any Points.

12.9 All Points shall expire at the termination of our agreement or your account for any reason.

12.10 We are under no obligation to provide you rewards or any opportunity for you to redeem the Points.

12.11 When any Points are redeemed, additional terms and conditions may apply to the redemption.

12.12 When any Points are redeemed with a third party merchant:

(a) We shall not be liable for any losses arising from the third party merchant’s provision (or non-provision) of the goods and/or services; and

(b) Additional terms and conditions specified by the third party merchant may apply.

 

13. Contests, Sweepstakes, and Promotions

13.1 From time to time you may be able to participate in contests, giveaways, sweepstakes or other similar promotions we sponsor. Participation may require sharing your personal information with us or third parties sponsoring the contest, giveaway, sweepstakes or promotion, and you should check the rules to determine how your information will be used and shared with others.

13.2 Tickled Media may announce rules in connection with any such opportunity, but regardless of whether specific rules are announced, all such opportunities will be controlled by Tickled Media’s “Contest & Giveaway: Terms and Conditions” set forth at https://sg.theasianparent.com/contests-terms-and-conditions (“Contest Policies“). Any rules announced at the time of a contest will be in addition to the Contest Policies. In addition, as a condition to receiving any awards or prizes, you may be required to provide additional information, to sign a release, or to authorize the use of certain information about you in marketing materials.

13.3 If a third party administers the contest, your participation in the contest shall be subjected to such additional terms and conditions and the privacy policy of that third party. We are not responsible for the contest administered by such third parties and/or your participation in such contest howsoever. You should carefully review the Contest Policies and these third parties’ terms and conditions before deciding whether to participate in a contest publicized through the Services.

 

14. Disclaimer of Warranties Regarding the Services

14.1 Other than as expressly set out in this agreement, neither Tickled Media nor any of our affiliates make any further promises about the Services except as those that are set out herein. We disclaim all warranties express or implied and you hereby accept that all services are provided “as-is” and “as-available”. Tickled Media makes no commitments about the reliability, availability, or security of the Services or their ability to predict your menstrual/ovulation cycles and related transmission of sensitive data other than that it will use commercially reasonable efforts to protect your information as described in our Privacy Policy.

14.2 THE SERVICES AND THE WEBSITES (INCLUDING ANY MOBILE APPLICATION) ARE PROVIDED BY TICKLED MEDIA ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. TICKLED MEDIA AND ITS LICENSORS AND AFFILIATES MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE APP, THE WEBSITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON ANY OF APP OR THE WEBSITE OR IN ASSOCIATION WITH THE SERVICES. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, TICKLED MEDIA AND ITS LICENSORS AND AFFILIATES DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT FOR THE SERVICES, PRODUCT AND THE WEBSITES PROVIDED BY TICKLED MEDIA. TICKLED MEDIA AND ITS LICENSORS AND AFFILIATES FURTHER DO NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION, TEXT, GRAPHICS, LINKS OR OTHER ITEMS CONTAINED WITHIN OR AVAILABLE ON THE APP OR THE WEBSITES. USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICES IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOU RESULTING FROM THE USE OF THE SERVICES OR THE CONTENT. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE SERVICES REMAINS WITH YOU SOLELY. TICKLED MEDIA DO NOT PROMISE ANY SPECIFIC RESULTS FROM USE OF THE SERVICES OR CONTENT. SOME OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO CERTAIN OF THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

14.3 POTENTIAL UNAVAILABILITY. THE SERVICES MAY BE TEMPORARILY UNAVAILABLE FROM TIME TO TIME FOR MAINTENANCE OR OTHER REASONS. TICKLED MEDIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY FAILURE OF THE APP, THE WEBSITES OR THE SERVICES. SUCH FAILURE MAY RESULT FROM ANY CAUSE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THOSE BEYOND TICKLED MEDIA’S REASONABLE CONTROL, SUCH AS MECHANICAL, ELECTRONIC OR COMMUNICATIONS FAILURE OR DEGRADATION. YOU AGREE THAT TICKLED MEDIA SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOSS OF MATERIALS, CONTENT, OR ANY MODIFICATION, SUSPENSION OR DISCONTINUANCE OF THE SERVICES.

14.4 Tickled Media shall be entitled at any time, at our sole and absolute discretion and without prior notice, to add to, vary, terminate, withdraw or suspend the operation of the whole or any part or feature of the Services without assigning any reason.

14.5 Tickled Media is not responsible for any viruses, technical malfunction or other problems of any telephone network or service, computer systems, servers or providers, computer or mobile phone equipment, software, failure of email or applications on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any site or combination thereof, including injury or damage to your or to any other person’s computer, mobile phone, or other hardware or software, related to or resulting from using or downloading materials in connection with thet App, usage of the Websites and/or in connection with the Services.

14.6 Under no circumstances will Tickled Media be responsible for any loss or damage, including any loss or damage to any content resulting from anyone’s use of the App, theWebsites, the Services, any content or third party applications, software or content posted on or through the App, the Websites or the Services or transmitted to users, or any interactions between users of the Services, whether online or offline.

14.7 Tickled Media does not control or endorse the content, messages or information provided by users of the Services, including in any Submissions, chat or forum features, advertisements, or external sites that may be linked to or from a Tickled Media product or its forum and, therefore, Tickled Media specifically disclaims any responsibility with respect to the foregoing. Use of the Services and/or Content is entirely at your own sole risk.

14.8 The Services may contain or deliver advertising and sponsorships, including affiliate marketing. Advertisers and sponsors are responsible for ensuring that material submitted for inclusion is accurate and complies with applicable laws. We are not responsible for the:

(a) illegality or any error, inaccuracy or problem in the advertiser’s or sponsor’s materials; and

(b) any liabilities and responsibilities arising in relation to any products offered by any third parties advertised on the Services.

 

15. Limitation of Our Liability

15.1 You agree that you are responsible for exercising your judgment on all statements, offers, information, opinions, materials, content, user content, and third party products, from us, other users and from advertisers and other third parties on the Services.

15.2 Your use of the Services and the Content of the Services is at your own risk. Tickled Media and its partners have no liability whatsoever for your use or reliance on any Content, product or service you use or encounter on any of the Services.

15.3 In particular, but without limitation, you are agreeing that Tickled Media (or any of its officers, employees or agents) is not liable under any theory of law or law or regulations for any compensatory, indirect, special, incidental, punitive or consequential damages, including but not limited loss of profits, business interruption, loss of information or data, a failure to conceive or deliver, failure to predict your cycles, any Content, information or advice found on our Services, or any aspect of your relationship with a spouse, partner, or other third party, whether based on breach of contract, breach of warranty, tort, product liability or otherwise.

15.4 To the fullest extent permitted by law, your use and reliance of the Services shall exclude Tickled Media of any liability for damages arising from any harm that may occur to you including but not limited to loss of income, personal injury and/or death howsoever and whensoever arising.

15.5 Our Services would not be provided without the limitations and disclaimers in these Terms, given that the majority of the Services are provided on a “free” basis or a price that factors in these limitations and disclaimers in these Terms. If you do not agree to these limitations, please do NOT use the Services.

15.6 No advice or information you obtain from us through the Services or in support of the Services shall create any warranty, representation or guarantee not expressly stated in these Terms.

15.7 Some laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so certain of the above limitations and exclusions may not apply to you. In the event, that notwithstanding the foregoing, if Tickled Media is found to have a liability to you, you agree that its aggregate liability for any cause whatsoever, and regardless of the form of action, will at all times be limited to the amount paid, if any, by you to Tickled Media, with respect to the App in question, use of the Websites and/or the Services, or one hundred (100) Singapore dollars, whichever is greater.

15.8 In addition, you specifically agree and acknowledge that Tickled Media is not liable for the content submitted by any other user, or any defamatory, offensive or illegal conduct of a third party. Any moderation or curation of user content that we may carry out does not vary this disclaimer of liability on our part.

 

16. Protection of Your Account Information

16.1 You are responsible for taking all reasonable steps to ensure that no other person has access to your passwords or accounts and agree not to disclose such to any third party.

 

17. Complete Agreement between You and Us

17.1 Except as expressly provided, these Terms constitute the entire agreement between you and Tickled Media with respect to the use of the App, the Websites and/or the Services.

17.2 Your use of the Services is also subject to:

(a) Our Privacy Policy available at: https://community.theasianparent.com/privacy?lng=en;

(b) Our Community Guidelines available at: https://community.theasianparent.com/community-guideline/web-view; and

(c)  Any additional terms and conditions that we or any third-party may specify from time to time.

 

18. How We Handle Disputes and Governing Law

18.1 If a dispute arises between you and Tickled Media, our goal is to provide you with a cost effective means of resolving the dispute quickly. In the event of a dispute we encourage you first to contact us to resolve your problem directly with us. You may contact us regarding any complaints or disputes at the “Contact Us” portion of the Websites. Tickled Media and you shall attempt in good faith to resolve promptly any dispute arising out of or in connection with these terms through amicable negotiations, which shall be commenced by either party giving written notice to the other.

18.2 Dispute Resolution. In the event that Tickled Media and you are unable to resolve the dispute amicably, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. The language of the arbitration shall be English.

18.3 Governing Law. These Terms are governed by the laws of the Republic of Singapore, without respect to its conflict of laws principles. This includes without limitation the provisions of the Singapore Evidence Act (Chapter 97) and the Electronic Transactions Act (Cap. 88),

 

19. Indemnification

19.1 You agree to indemnify and hold Tickled Media (and any employee, officer, director or affiliate of Tickled Media, each a “Company Person“) harmless (including but not limited to costs and attorneys’ fees) from any prosecution, claim or demand made by you, any third party or regulator due to or arising out of:

(a) Your access to or use of the Services;

(b) The violation of these Terms by you and/or any third party using your account;

(c) The infringement by you, or any third party using your account, of any intellectual property or other right of any person or entity;

(d) Any content posted through the Services by you (including claims related to defamation, invasion of privacy, or other violation of a person’s rights); and

(e) The commission of any offences against the law or regulations as applicable, made by you.

19.2 Your obligations under the foregoing indemnity may not be offset against any other claim you may have against Tickled Media or any Company Person.

19.3 You remain solely responsible for all content that you upload, post, email, transmit, or otherwise disseminate using, or in connection with, the Services.

19.4 You agree that the provisions in this Section will survive any termination of your account(s) or the Services.

19.5 You will cooperate fully with Tickled Media in the defence of any allegation, demand, claim or third-party legal proceeding. Tickled Media reserves the right to assume the exclusive control and defence of any indemnified matter.

 

20. Term and Termination

20.1 Unless terminated by Tickled Media, these Terms will remain in full force and effect while you use any of the Services.

20.2 Subject to the last sub-paragraph of this Section, you may terminate the agreement reflected in these Terms at any time by deleting the App from your computer and from any mobile device on which you have installed any element of the Services and ceasing to use the Services.

20.3 Tickled Media may terminate these Terms with respect to you at any time, particularly if you violate any provision of these Terms. The privileges granted to you under these Terms will terminate immediately and automatically without notice from Tickled Media if, in our sole discretion, you fail to comply with any term or provision of these Terms. Any termination of these Terms shall also terminate the licenses granted hereunder. Upon termination of these Terms for any reason, you shall destroy and remove from all computers, and other storage media all copies of any intellectual property owned by Tickled Media. Tickled Media shall have the right to inspect and audit your residence or facilities to confirm the foregoing.

20.4 If you or Tickled Media terminate the agreement reflected in these Terms, or if Tickled Media suspends your access to the Services, you agree that Tickled Media shall have no liability or responsibility to you and Tickled Media will not refund any amounts that you have already paid, to the fullest extent permitted under applicable law.

20.5 Your representations (wherever made by you to us under this agreement or otherwise), the Indemnity section under Section 19, the Dispute Resolution section under Section 18, the Liability Limitation section under Section 15 and any other provision which by their nature are designed to survive termination shall survive any termination or expiration of these Terms.

20.6 Termination of these Terms for any reason shall not affect your obligation to make full payment of any fees payable if such fee has not already been paid.

 

21. Access from countries outside Malaysia

21.1 Tickled Media operates and controls the Services from its offices in Malaysia. Tickled Media makes no representation that the Services are appropriate or available in other locations.

21.2 The information provided on the Services is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject Tickled Media to any registration requirement within such jurisdiction or country.

21.3 Accordingly, those persons who choose to access the Services from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.

 

22. Third Party Rights (Apple Inc)

22.1 If you have downloaded the App from the Apple, Inc. (“Apple”) App Store or if you are using the App on an iOS device, you acknowledge that you have read, understood, and agree to the following notice regarding Apple. This Agreement is between you and Tickled Media only, not with Apple, and Apple is not responsible for the Services and the content thereof. Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the Services. In the event of any failure of the Services to conform to any applicable warranty, then you may notify Apple and Apple will refund any applicable purchase price for the App to you; and, to the maximum extent permitted by applicable law, Apple has no other warranty obligation whatsoever with respect to the Services.

22.2 Apple is not responsible for addressing any claims by you or any third party relating to the Services or your possession and/or use of the Services, including, but not limited to: (1) product liability claims; (2) any claim that the Services fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (3) claims arising under consumer protection or similar legislation. Apple is not responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any third party claim that the Services and/or your possession and use of the App infringe that third party’s intellectual property rights.

22.3 You agree to comply with any applicable third party terms when using the Services. Apple, and Apple’s subsidiaries, are third party beneficiaries of this Agreement, and upon your acceptance of this Agreement, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this Agreement against you as a third party beneficiary of this Agreement. You hereby represent and warrant that (1) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country; and (2) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

 

23. Third Party Systems

23.1 It is possible that you access parts of the Services through accessing and/or signing in to third party systems such as Facebook or Google. Any use of or access to such parts of the Services and any information, data, instructions or communications (“Communications”) referable to your account with such third party systems (whether such access, use or Communication is authorised by you or not) shall be deemed to be:

(a) Use or access of the Services by you; and/or

(b) Communications transmitted and validly issued by you.

23.2 You shall be bound by any access, use, and/or Communications referable to your account with such third party systems, and you agree that Tickled Media shall be entitled (but not obliged) to act upon, rely on and/or hold you solely responsible and liable in respect thereof as if the same were carried out or transmitted by you.

23.3 Under no circumstances shall it be construed that, in the case of your access to and use of systems (including messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes of any third party, Tickled Media is a party to any transaction, if any, between you and such third party or that Tickled Media endorses, sponsors, certifies, or is involved in the provision of such services, products, applications or programmes accessible through the App or Services. Tickled Media shall not be liable in any way for your access to and use of the third party systems (including messaging systems) or for any products obtained and/or purchased from or services rendered by any such third party which shall be your responsibility or that of the relevant third party.

23.4 You acknowledge and agree that you will be solely responsible for any access or use of third party systems (including any third party messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes through the App or Services. If you access or use any third party systems (including any third party messaging systems) or the applications, services, content, materials, products or programmes of any third party, through the App or Services, you must comply with the relevant terms and conditions for the access or the use of such third party systems, applications, services, content, materials, products or programmes and be responsible for the registration and use of any user names or passwords required to connect thereto.

23.5 Accordingly, you shall not have any right or claim, and hereby waive any rights you may have (if any), against Tickled Media in respect of any breach or failure to comply with the terms and conditions of the relevant third party in respect of your access to and/or use of such third party systems (including any third party messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes through the App or Services.

23.6 You authorise Tickled Media and its agents to access third party systems (including any third party messaging systems), applications, services, content, materials, products or programmes which you have designated, to retrieve content or information requested by you or to process or access functionalities at your request. You hereby appoint Tickled Media and its agents as your agent for the aforementioned purpose. In addition, each time you submit your user name or password to access or use your designated third party systems, applications, services, content, materials, products or programmes, you shall be deemed to have authorised Tickled Media and its agents to process your request and use information submitted by you.

 

24. Miscellaneous

24.1 Statute of Limitations. You and Tickled Media both agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Services, these Terms or Privacy Policy must be filed within ONE (1) YEAR after such claim or cause of action arose or be forever barred.

24.2 No Third Party Beneficiaries. Except as provided for by you in your indemnity to related parties of Tickled Media and any other provision contained herein, a person or entity who is not a party to this Agreement shall have no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) to enforce any of these Terms. These Terms are between you and Tickled Media. No user has any rights to force Tickled Media to enforce any rights it may have against you or any other user.

24.3 Severance. If any provision of these Terms is found to be invalid, illegal or prohibited by any court having competent jurisdiction, they shall be ineffective only as to the invalid, illegal or prohibited parts of such Terms and they shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms, which shall remain in full force and effect.

24.4 Limitation of Waivers. No waiver of any of these Terms shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or any other term or condition. Any waiver or indulgence granted shall not prevent Tickled Media from enforcing other parts of these Terms which are unaffected by such waiver or indulgence or require Tickled Media to grant further indulgence.

24.5 Disclaimer of Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The parties specifically disclaim application of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

24.6 No deemed modification or waiver. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice will act to modify these Terms. No waiver by either party of any breach or default hereunder shall be deemed to be a waiver of any preceding or subsequent breach or default. A failure by Tickled Media to exercise or enforce any rights conferred upon it by these Terms shall not be deemed to be a waiver or variation of any such rights or operate so as to bar the exercise or enforcement thereof at any subsequent time or times.

24.7 No Assignment by you. You may not assign these Terms without our prior written consent.

24.8 Assignment by us. Tickled Media may assign these Terms without your prior written consent.

24.9 Provision of documentation upon request. Upon Tickled Media’s request, you will furnish Tickled Media any documentation, substantiation or releases necessary to verify your compliance with these Terms.

24.10 No adverse construction. You agree that these Terms will not be construed against Tickled Media by virtue of having drafted them.

24.11 Waiver of defence based on lack of signing. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms.

24.12 Force Majeure. No party shall be liable for any failure to perform its obligations under these Terms if the failure results from a “Force Majeure Event”, provided always that whenever possible, the affected party will resume that obligation as soon as the Force Majeure Event occasioning the failure ceases or abates. A “Force Majeure Event” is an event which is a circumstance or event beyond the reasonable control of a party which affects the general public in that party’s country or in the territory, and which results in the party being unable to observe or perform on time an obligation under these Terms. Such circumstance or event shall include industrial action or labour disputes, civil unrest, war or threat of war, criminal or terrorist acts, government action or regulation, telecommunication or utility failures, power outages, fire, explosion, natural physical disasters, epidemic, quarantine restrictions, and general failure of public transport.

24.13 No Partnership. Nothing in these Terms shall constitute or be deemed to constitute an agency, partnership or joint venture between Ticked Media and you and neither party shall have any authority to bind the other in any way

24.14 Conflict of Language. In the event of any conflict between the English version of the Terms of Service and other language of the Terms of Service, the English version of the Terms of Service shall prevail.

24.15 Interpretation of headings. The bolded headings used here are for convenience only and shall not be given any legal import.

 

25. Take Down Notice Policy

25.1 If you believe that your work has been used or copied in a way that constitutes infringement and such infringement is occurring on our Services, please notify Tickled Media in accordance with the Copyright Act, Chapter 63 of Singapore (the “Act”). The Act contains provisions related to limiting the liability of network service providers such as Tickled Media:

(a) Take-down and counter notices

i. All Infringement Notices shall be sent to Tickled Media addressed by Registered Post or e-mail as follows:

The Company Secretary
71 Ayer Rajah Crescent, #01-04/05,
Singapore 139951
Email: [email protected]

ii. Where a copyright owner or an exclusive licensee or an agent of the foregoing parties (“Complainant”) furnishes to Tickled Media (through Tickled Media’s designated representative) a valid notice in the form prescribed by the Act (“take-down notice”), Tickled Media will take reasonable steps to remove or disable access to the relevant material in accordance with the Act.

iii. Following the removal of or disabling of access to the relevant material, Tickled Media will take reasonable steps to notify the person who made available such material (“Provider”) in accordance with the Act.

iv. Where the Provider furnishes to Tickled Media (through Tickled Media’s designated representative) a valid notice in the form prescribed by the Act (“counter notice”) within six weeks from the date Tickled Media notifies the Provider of the removal or disabling of access, Tickled Media will take reasonable steps to restore the relevant material if it is technically and practically feasible to do so, unless legal proceedings are commenced to prevent the restoration and Tickled Media is informed in writing in accordance with the Act.

(b) The form of notices prescribed under the Act and offences related to notices:

i. Please ensure that the take-down and counter notices you provide to Tickled Media are in conformance with the form prescribed by the Act. Tickled Media will not act on any notice unless the notice is a valid notice in the form prescribed by the Act; and

ii. For your information, the Copyright (Network Service Provider) Regulations sets out the form in which take-down and counter notices should be provided to network service providers.

26. Contact information

26.1 If you have questions or concerns, you should contact us at [email protected]